Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

13/04/2021

Acord del Consell de Govern de 12 d'abril pel qual es modifica l'Acord del consell de Govern de 14 de juny de 2013 de mesures relatives al control intern de la gestió economicofinancera en l'àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears

 

BOIB