Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

28/12/2005

Decret legislatiu 2/2005,de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refos de la Llei de subvencions