Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

29/12/2014

Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015