Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

30/08/2004

Instrucció 4/2004, de 30 d'agost, del viceinterventor general i la directora general de Funció Pública sobre l'abonament de les indemnitzacions que preveuen l'article 49.1.C de l'estatut dels treballadors i l'article 44.3 de la Llei 42/1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social (discapacitats)

Per a més informació podeu descarregar el següent document