Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

03/09/2004

Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears