Torna

IBAVI - Institut Balear de l'Habitatge: Informació

REGISTRE_DE_DEMANDANTS petit.PNG

Sol·licita un habitatge protegit:

El ciutadà que vulgui accedir a un habitatge de protecció pública (HPP) ha d'estar inscrit com a demandant d'habitatge.

Els HPP poden ser de promoció privada (qualsevol promotor que construeix amb característiques de HPP) o pública (IBAVI), i en ambdós, cal emplenar el mateix formulari.

Per tant, és imprescindible inscriure's al Registre Públic de Demandants, si es vol accedir a un habitatge de protecció pública.

Qui pot sol·licitar un habitatge?

qui pot solicitar 1.png
Tutorial de ayuda.PNG

Com em puc inscriure?

Per inscriure's, heu de seguir els passos següents:

Recopilar tots els documents.

2 Un cop realitzat això, cal presentar la documentació.

Formes de presentació:

2.1 Presencial:

a) Heu de descarregar, imprimir i signar dos documents:

 b) Després, amb els documents descarregats i signats més la documentació del punt 2.1 preparada, sol·licitar cita prèvia per a presentar tota la documentació:

2.2 Online:

Prepara els documents.PNG
Rellena el model de consentiment.PNG
inicia el tramit.PNG

Tinc dubtes? Que he de fer?

Recuperar tramit.PNG
Preguntes frecuents.PNG

                                                     


                                         

Com contactar amb nosaltres:

Cita prèvia Consulta telefònica o correu electrònic
900 780 000 900 700 003
Cita previa per internet Contactes de correu


Tornar a la pàgina d'inici