Continuam oferint-vos els nostres serveis:

CONTACTE CORREU ELECTRÒNIC

SOL·LICITUDS I TRÀMITS

Sol·licituds Locals: Sobre simple (1).pngMallorca: locals.mca@ibavi.caib.es
Sobre simple (1).pngMenorca: locals.men@ibavi.caib.es
Sobre simple (1).pngEivissa: locals.eiv@ibavi.caib.es
Sobre simple (1).pngFormentera: locals.for@ibavi.caib.es
Sol·licituds Aparcaments i Trasters: Sobre simple (1).pngMallorca: aparcamentsitrasters.mca@ibavi.caib.es
Sobre simple (1).pngMenorca: aparcamentsitrasters.men@ibavi.caib.es
Sobre simple (1).pngEivissa: aparcamentsitrasters.eiv@ibavi.caib.es
Sobre simple (1).pngFormentera: aparcamentsitrasters.for@ibavi.caib.es
Documentació Adjudicacions Habitatge: Sobre simple (1).pngadjudicacions@ibavi.caib.es

GESTIÓ DE LLOGUERS

Contractes Lloguer: Sobre simple (1).pngllogatersibavi@ibavi.caib.es
Comunitats: Sobre simple (1).pngcomunitats@ibavi.caib.es
Adequacions d’Arrendament: Sobre simple (1).pngadequaciolloguer@ibavi.caib.es
Atenció Social a Persones Usuàries: Sobre simple (1).pngsocial@ibavi.caib.es
Gestió de Rebuts: Sobre simple (1).pngrebuts@ibavi.caib.es
Manteniment Habitatges, Lloguers, Aparcaments i Trasters: Sobre simple (1).pngMallorca: manteniment.mca@ibavi.caib.es
Sobre simple (1).pngMenorca: manteniment.men@ibavi.caib.es
Sobre simple (1).pngEivissa: manteniment.eiv@ibavi.caib.es
Sobre simple (1).pngFormentera: manteniment.for@ibavi.caib.es

FIANCES DE LLOGUERS PRIVATS

Telefono.jpg  900 264 760 Sobre simple (1).pngfianzas@cafbal.com

ÀREA JURÍDICA

Contacte Departament Jurídic: Sobre simple (1).pngcontractacio@ibavi.caib.es
Comunicació Venda Sobre simple (1).pngvendahabitatgeprotegit@ibavi.caib.es


ÀREA INFORMÀTICA

Contacte Departament Informàtic: Sobre simple (1).pnginformatica@ibavi.caib.es

CONSTRUCCIÓ I PROMOCIÓ

Consultes i Gestions: Sobre simple (1).pnginfotecnics@ibavi.caib.es
Postvenda: Sobre simple (1).pngpostvenda@ibavi.caib.es

PROJECTES

Projecte Life Reusing Posidonia: Sobre simple (1).pngreusingposidonia@ibavi.caib.es
Projecte COhabita: Sobre simple (1).pngcohabita@ibavi.caib.es

BÚSTIA GENERAL

Suggeriments i Reclamacions: Sobre simple (1).pngcomenta@ibavi.caib.es
Altres consultes: Sobre simple (1).pngMallorca: altresconsultes.mca@ibavi.caib.es
Sobre simple (1).pngMenorca: altresconsultes.men@ibavi.caib.es
Sobre simple (1).pngEivissa: altresconsultes.eiv@ibavi.caib.es
Sobre simple (1).pngFormentera: altresconsultes.for@ibavi.caib.es

Cita Previa

Telèfon de Cita Previa
Telefono.jpg 900 780 000