Illes Balears: Foment i Increment del parc públic d’habitatge energèticament eficient destinat al lloguer social, per part de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)

Fons: Unió Europea – Next Generation EU

Codi component i inversió del PRTR: C02.I02

El projecte té com a objectiu el foment i increment del parc públic d’habitatges energèticament eficients destinats a lloguer social o amb preu assequible a les Illes Balears, mitjançant promocions de nova construcció o rehabilitant edificis no destinats actualment a l’habitatge. Les actuacions s’han dut a terme a terrenys de titularitat pública, tant d’administracions públiques, organismes públics i altres entitats de dret públic, com d’empreses públiques, publico-privades i societats mercantils participades majoritàriament per les administracions públiques, per a ser destinades al lloguer o a la cessió d’ús.

Aquestes noves promocions compten amb el suport de les ajudes relatives al Programa 6, de construcció d’habitatge per a lloguer social en edificis energèticament eficients, finançat per la Unió Europea a través dels Fons Next Generation EU. Dit programa s’emmarca dins del component 2 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), que impulsa la rehabilitació i regeneració urbana com a peça clau en la reactivació del sector de la construcció i l’immobiliari tant en grans àrees metropolitanes com en les zones rurals.

Aquestes promocions han estat gestionades per l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), que ha previst la construcció o adequació de 35 promocions, repartides entre les illes de Menorca, Mallorca i Eivissa a 23 municipis diferents. El projecte suma un total de 729 habitatges mitjançant una inversió provinent del PRTR de 24.610.000,00€ repartits a parts iguals entre els anys 2022 i 2023.  A més, la seva construcció, rehabilitació i adequació s’ha dut a terme d’acord amb els criteris d’eficiència energètica,  donant suport a la circularitat i capacitat de desmuntatge i adaptabilitat dels edificis, amb la màxima consciència ambiental en l'ús de recursos i permetent-ne la reutilització i el reciclatge.

Les persones arrendatàries dels habitatges promoguts per l’IBAVI, gràcies als Fons Next Generation EU, podran gaudir d’una reducció del preu del lloguer a abonar. Aquesta adequació implicarà que el rebut del lloguer no superarà mai el 30% dels ingressos de la unitat de convivència, o bé el 35% en el cas de tenir un deute i haver de fraccionar el seu pagament. Una mesura que beneficia la societat de les Illes Balears en fer més accessible l'accés a l'habitatge, un problema crític a moltes regions i que el PRTR busca pal·liar, fomentant la recuperació econòmica i la cohesió social a través d'inversions en àrees com l’habitatge.

Fonts de finançament:

Les promocions beneficiàries del Programa 6 finançat amb els fons Next Generation EU també han rebut finançament del Fons Covid de les Illes Balears (15.447.383,01 €), de la Conselleria de d'Habitatge, Territori i Mobilitat de les Illes Balears (6.000.000,00 €), dels Fons d’Impuls al Turisme Sostenible 2018, 2019 i 2023 (53.743.660,40 €), del Fons d’Insularitat 2022 i 2023 (20.003.303,00 €), del Ministeri de Transport Mobilitat i Agenda Urbana, a través dels consells insulars, al 2021, 2022 i 2023 (9.716.242,64 €) i dels Fons HORIZON (229.173,00 €). Establint en tot cas un sistema de control per no concórrer en riscos de doble finançament.

El pressupost de 24.610.000,00€, provinent del Fons Next Generation EU, es desglossa de la següent manera:

MUNICIPI

PROMOCIÓ

IMPORT

ARTÀ

2 ARTÀ

65.436,00 €

ALAIOR

12 ALAIOR

1.457.260,00 €

BINISSALEM

15 BINISSALEM

638.733,57 €

CALVIÀ

24 CALVIÀ PAR. B

489.063,03 €

24 PEGUERA

1.041.600,00 €

EIVISSA

60 ISIDOR MACABICH

1.830.920,00 €

ES CASTELL

35 DOT ES CASTELL

1.296.119,40 €

ES MERCADAL

11 FORNELLS

481.208,00 €

ESPORLES

18 DOT ESPORLES

645.036,00 €

FORMENTERA

17 DOT FORMENTERA

632.219,00 €

INCA

9 INCA

418.104,00 €

MANACOR

11 MANACOR

99.410,51 €

MAÓ

18 MAO - Parc. 11

568.328,51 €

15 MAÓ

631.607,00 €

40 DOT MAÓ

1.502.753,22 €

14 MAÓ

508.822,00 €

MARRATXÍ

12 MARRATXÍ

330.463,00 €

22 MARRATXÍ

833.889,00 €

MIGJORN

9 MIGJORN

339.633,00 €

PALMA

19 AMANECER

311.184,77 €

43 BROTAD

599.802,62 €

57 DOT ES MOLINAR

2.262.078,00 €

11 COLL D'EN RABASSA

426.550,00 €

6 LA RIBERA

231.041,00 €

25 DOT LOPE DE VEGA

820.916,00 €

30 MAGDALENA BONET

971.859,00 €

35 FORNARIS

1.153.845,00 €

PUIGPUNYENT

6 PUIGPUNYENT

220.934,00 €

SANT LLUÍS

11 SANT LLUÍS

423.332,00 €

SANT LLORENÇ

15 SANT LLORENÇ

535.675,00 €

SANTA EUGENIA

6 SANTA EUGÈNIA

300.000,00 €

SANTA MARGALIDA

10 SANTA MARGALIDA

352.268,00 €

SANTANYÍ

23 SANTANYÍ

938.595,00 €

SON SERVERA

42 SON SERVERA

1.162.729,02 €

VILAFRANCA

22 VILAFRANCA

88.585,35 €

Darrera actualització: 14/05/2024