PROCES SELECTIU alisado.png


Convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits de personal laboral (IBAVI)

Bases i publicació BOIB

Procediment

NOTA INFORMATIVA (24 de febrer de 2023)

Resolució de la directora gerent per la qual es designen els membres dels tribunals (07 de març de 2023)

Resolució llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos (08 de març de 2023)

Resolució llistat definitiu admesos/exclosos (29 de març de 2023)

Llista provisional puntuació mèrits al·legats (29 de març de 2023)

          - GRUP A     

          - GRUP B     

          - GRUP C    

          - GRUP D

             Resolució llista informativa de l'ordre dels aspirants d'acord amb la puntuació resultant dels mèrits al·legats (04 de maig de 2023)

             Documentació:

   - Annex 6      

   - Annex 8

Actes de reunions dels tribunals corresponent als diferents grups (04 de maig de 2023):

          - GRUP A     

          - GRUP B     

          - GRUP C    

          - GRUP D

Correcció d'errada detectada en la casella "Unitat" dels llocs codi L023000U (denominació Administratiu/va) i codi L02010007 (denominació Director/a Unitat de Gestió) del quadre de l'apartat 3 de la Resolució de la llista informativa de l'ordre d'aspirants d'acord amb la puntuació dels mèrits al·legats. (05 de maig de 2023)

Llista provisional de puntuació (07 de juny 2023)

   - Grup A

   - Grup B

Llista provisional de puntuació (09 de juny 2023)

   - Grup D

Llista provisional de puntuació (21 de juny 2023)

   - Grup C

Acta de resolució d'al·legacions, aprovació llista definitiva i llista aspirants requerits per acreditar requisits i mèrits

   - Grup A (30 de juny 2023)

   - Grup B (30 de juny 2023)

   - Grup D (03 de juliol 2023)

   - Grup C (10 de juliol 2023)

             Documentació:

   - Annex 6 participants inclosos a la llista informativa

   - Annex 8 participants inclosos a la llista informativa

             Llista definitiva d’aspirants que han superat el procés selectiu:

   - Grup A (10 d'agost de 2023)

   - Grup B (26 d'agost de 2023)

   - Grup C (03 d'octubre de 2023)

         - BOIB correcció d’errades de la resolució  24 d'agost (07 d'octubre de 2023)

         - BOIB nova assignació d'una plaça grup C (21 d'octubre de 2023)

   - Grup D (04 de novembre de 2023)

      Llista provisional d'aspirants que no han superat el procès selectiu:

      - Grup A (21 de novembre de 2023)

      - Grup B (09 de novembre de 2023)

      - Grup C (29 de novembre de 2023)

      - Grup D (21 de novembre de 2023)

Borsa de personal laboral temporal

- Grup A (05 de desembre de 2023)

- Grup B (13 de desembre de 2023)

- Grup C (11 de gener de 2024)

- Grup D (20 de desembre de 2023)

Resolució de constitució de les borses de treball de personal laboral temporal grups A, B, C i D (30 de gener de 2024)


COM CONTACTAR AMB NOSALTRES

Cita prèvia Consulta telefònica o correu electrònic
900 780 000 900 700 003
Cita previa per internet Contactes de correu


Tornar a la pàgina d'inici