Torna

Estratègia de Cures Pal·liatives

Sessions Intermensuals de Cures pal·liatives

Atesa la necessitat de crear un punt de trobada entre els professionals que atenen directament o indirectament les persones amb necessitat de rebre atenció pal·liativa, el Centre Coordinador del Programa de Cures Pal·liatives de les Illes Balears ofereix sessions de caràcter formatiu, denominades “sessions intermensuals”, l’objectiu principal de les quals és potenciar l’àrea de gestió del coneixement entre els professionals sanitaris relacionats amb les cures pal·liatives o que hi estiguin interessats.

Es programaran sessions mensuals, dirigides a serveis específics i convencionals de cures pal·liatives, en les quals s’abordaran matèries relacionades amb les diverses dimensions d’intervenció de l’àmbit de les cures pal·liatives. Seran impartides a la plataforma Teams a principis de cada mes i després es deixaran penjades a aquesta web.

El Centre Coordinador espera que aquesta iniciativa serveixi per millorar l’atenció de les persones amb necessitat d’atenció pal·liativa de les Illes Balears.

 

go.gif Sessions Intermensuals realitzades