Torna

Estratègia de Cures Pal·liatives

Definició

 

L'OMS, ha definit les cures pal·liatives, com el "enfocament que millora la qualitat de vida de pacients i famílies que s'enfronten als problemes associats amb malalties amenaçadores per a la vida, a través de la prevenció i alleujament del sofriment per mitjà de la identificació primerenca i impecable avaluació i tractament del dolor i altres problemes, físics, psicològics i espirituals ".

Les cures pal·liatives són a més, la resposta organitzada que cobreix les necessitats dels pacients i familiars que passen per aquesta etapa de la malaltia a la que anomenem terminal, moment també en què la malaltia deixa de ser controlable i en el qual apareixen múltiples símptomes somàtics i un deteriorament progressiu associat a canvis emocionals propis d'adaptació a la pèrdua de funcions i de rols que afecta tant a pacients com a familiars.

Inicialment les cures pal·liatives centraven la seva atenció en pacients oncològics, actualment el model és aplicable a pacients / famílies amb malalties cròniques avançades.