Història de les cures pal·liatives: d'Anglaterra a les Illes Balears

L’any 1967, a Anglaterra un grup de professionals sanitaris liderats per la Dra. Cicely Saunders varen obrir la primera unitat de cures pal•liatives, l’anomenat Saint Christopher’s Hospice (www.stchristophers.org.uk), amb el qual pretenien aconseguir un lloc per als malalts i les seves famílies que tengués la capacitat científica d’un hospital i l’ambient càlid i l’hospitalitat d’una llar.

D’aleshores ençà ha crescut de manera exponencial el nombre de professionals i d’unitats dedicats a les cures pal•liatives, primer a Anglaterra (amb el moviment Hospice) i a la resta d’Europa, i posteriorment als Estats Units, al Canadà i a Austràlia. A Espanya, les primeres unitats es varen crear els anys 80 a Cantàbria, a les Illes Canàries i a Catalunya.

Pel que fa a les Illes Balears, a Mallorca es varen dur a terme aquestes accions:

 • 1994: un grup de professionals motivats per millorar l’atenció dels pacients oncològics al final de la vida varen posar les bases d’un equip que, des de l’Hospital Verge de la Salut —dependent de l’Hospital Son Dureta—, va anar creixent i adquirint experiència fins a consolidar-se com a equip. El programa de l’Hospital Verge de la Salut va incorporar equips d’atenció domiciliària finançats per l’Associació Espanyola Contra el Càncer i simultàniament des de la Gerència d’Atenció Primària es va crear l’Equip de Suport d’Atenció Domiciliària (ESAD), que cobreix l’atenció domiciliària. Per una altra banda, a l’Hospital de Creu Roja es va començar a atendre pacients no oncològics i infectats pel VIH en situació avançada.
 • 2001: es va crear la Unitat de Valoració Sociosanitària (UVASS) a l’Hospital Son Dureta (actualment Son Espases).
 • 2002: es va crear la UVASS de l’Hospital Son Llàtzer. Coincidint amb la reconversió dels hospitals de Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA) —que varen passar des ser hospitals d’aguts a ser hospitals sociosanitaris—, es va inaugurar la primera unitat de cures pal•liatives, a l’Hospital Joan March, i l’any següent una altra unitat, aquesta a l’Hospital General.
 • 2003: es va deixar de col•laborar amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer a causa de la fusió dels equips amb l’Hospital Verge de la Salut; per la seva part, la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca va ampliar el servei dels ESAD amb 5 microequips i 1 psicòleg.
 • 2007: es varen destinar 20 llits a cures pal•liatives —especialment per a pacients de geriatria—  en una de les noves unitats de l’Hospital Sant Joan de Déu.
 • 2009: es va crear l’Equip d’Atenció Psicosocial (EAPS) a l’Hospital Sant Joan de Déu.
 • 2013: es va crear la Unitat de Cures Pal·liatives Pediàtriques a l’Hospital Universitari Son Espases.
 • 2015: es varen crear els equips de suport de cures pal•liatives hospitalaris a l’Hospital Son Llàtzer i a l’Hospital de Manacor amb l’objectiu de valorar i adequar un pla d’atenció als pacients ingressats amb malalties cròniques avançades. Per la seva banda, la Gerència d’Atenció Primària va ampliar els ESAD; des de 2013 fins a l’actualitat s’hi han identificat i format referents en cures pal•liatives en els equips d’atenció primària de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera.

Aquestes són les accions que es varen dur a terme a Menorca:

 • 1996: a l’Hospital Verge del Toro es va crear un microequip (metge i infermera) amb formació bàsica en cures pal•liatives per atendre els pacients oncològics avançats ingressats, a més de consultes telefòniques i a Consultes Externes.
 • 2003: amb motiu de la creació dels ESAD, el microequip creat l’any 1996 es va fer càrrec d’aquest servei i amb això es va poder oferir assistència domiciliària, amb la qual cosa es va cobrir tota l’Àrea de Salut de Menorca.
 • 2004: s’hi va incorporar una psicòloga a l’ESAD.
 • 2006: després de reunions amb familiars afectats, es va decidir ampliar la cobertura a pacients oncològics pediàtrics.
 • 2008: atesa l’ampliació de la cobertura assistencial, va ser necessari ampliar la dotació de personal de l’ESAD amb una segona infermera.
 • 2010: es va fer una segona ampliació amb la incorporació d’un metge més.

Finalment, això és el que es va fer a Eivissa en matèria de cures pal·liatives:

 • 2001: es va crear la Unitat d’Atenció Domiciliària per a pacients oncològics de l’Associació Espanyola Contra el Càncer.
 • 2004: el Servei de Salut de les Illes Balears va assumir les competències d’aquesta Unitat, de manera que, mitjançant l’ESAD, va incorporar a la cartera de serveis de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera l’atenció domiciliària de pacients oncològics en la fase terminal.
 • 2010: es va ampliar la cartera de serveis incorporant el Programa de cures pal•liatives per a pacients no oncològics.