Torna

Estratègia de Cures Pal·liatives

Estratègia Nacional

El Ministeri de Salut i Consum, va publicar el 2001 les bases per al desenvolupament del Pla Nacional de Cures pal·liatives i el juny de 2007, va presentar l'Estratègia Nacional de Cures Pal·liatives. Aquests documents, han ajudat al desenvolupament posterior de plans específics de Cures Pal·liatives en les diferents CCAA.

L'Estratègia en Cures Pal·liatives del Sistema Nacional de Salut, aprovada per unanimitat en el Consell Interterritorial el 14 de març de 2007, recorda que les CP tenen com a objectiu fonamental alleujar el sofriment i millorar en el possible la qualitat de vida d'aquests pacients que pateixen una malaltia avançada i terminal, i estableix com a línies estratègiques l'atenció integral, l'organització i coordinació, l'autonomia del pacient, la formació i la recerca en CP.

L'Estratègia en Cures Pal·liatives del Sistema Nacional de Salut treballa en la millora de la qualitat de l'atenció prestada als pacients en situació avançada i terminal i als seus familiars, promovent la resposta integral i integrada, multidisciplinària, equitativa i universal del sistema sanitari a les seves necessitats i respectant la seva autonomia i valors.