Torna

Estratègia de Cures Pal·liatives

Mapa de recursos

Els pacients de les Illes Balears amb necessitats d’atenció pal•liativa tenen a disposició professionals de l’atenció primària i de l’atenció hospitalària: disposam de 59 centres de salut d’atenció primària i de 10 hospitals públics —i també centres privats concertats—, que donen cobertura a les necessitats de salut de la població. Així mateix, disposam del Servei d’Urgències d’Atenció Primària (SUAP) i del Servei d’Urgències 061, que proporcionen cobertura a tota la població de les Illes Balears.

Per una altra banda, aquests són els recursos específics dedicats a l’atenció de pacients amb necessitats de atenció pal·liativa:

 • Equips de suport d’atenció domiciliària (ESAD):
  • Proporcionen atenció pal·liativa a domicili als pacients que en necessiten i donen suport als seus familiars i als seus cuidadors els 7 dies de la setmana presencialment de 8h a 20h i telefònicament de 20h a 8h.
  • Ofereixen suport especialitzat als equips d’atenció primària i hi estan sempre coordinats.
  • Donen cobertura a tot el territori de les Illes Balears.
  • A Menorca i a Eivissa i Formentera aquests equips intervenen tant als hospitals com a domicili.
 • Unitats de cures pal·liatives (UCP)
  • Són serveis destinats a promoure el confort, la personalització de l’atenció i la qualitat de vida dels pacients amb alguna malaltia en la fase avançada o en procés de morir i que requereixen control dels símptomes o algun tractament continuat en règim d’hospitalització.
  • Les UCP estan ubicades actualment a l’Hospital General i a l’Hospital Joan March.
  • A Menorca i a Eivissa disposam de llits a l’Hospital General Mateu Orfila i a l’Hospital Can Misses, respectivament.
  • A més, disposem de dues unitats específiques de cures pal·liatives al centre concertat Hospital Sant Joan de Déu de Palma i Inca respectivament (Mallorca).
 • Unitat de Cures Pal·liatives Pediàtriques (UCPP)
  • Ubicada a l’hospital de referència (Hospital Universitari Son Espases), presta assistència als infants amb necessitats d'atenció pal·liativa presencialment (a l’hospital i a domicili) o telefònicament.
  • Dona suport a la família, als equips d’atenció primària i als especialistes de diferents àrees.
 • Unitats de suport hospitalària d’atenció pal·liativa (USH)
  • Tenen l’objectiu de millorar l’atenció que reben els pacients amb necessitats amb necessitats d'atenció pal·liativa durant l'hospitalització, i també els seus familiars.
  • Proporcionen assessorament i suport especialitzat en el maneig de pacients amb necessitats d'atenció pal·liativa a altres professionals sanitaris, a pacients i als seus familiars o cuidadors en l’entorn hospitalari.
  • També faciliten l’accés a altres recursos específics de cures pal•liatives (ESAD, UCP) depenent de la situació del pacient.
  • Actualment aquests recursos estan disponibles a l’Hospital de Manacor i a l'Hospital Universitari Son Espases.

Per tenir més informació podeu contactar amb el vostre equip d’atenció primària o amb l’especialista.