Principis i valors

L'OMS, completa la seva definició amb els següents principis sobre les cures pal·liatives:

 • Proporcionen alleugeriment del dolor i altres símptomes.
 • Afirmen la vida i consideren la mort com un procés natural.
 • No intenten ni accelerar ni retardar la mort.
 • Integren en la cura del pacient, els aspectes espirituals i psicològics.
 • Ajuden els pacients a viure tan activament com sigui possible fins a la mort.
 • Ajuden la família a adaptar-se durant la malaltia del pacient i en el dol.
 • Milloren la qualitat de vida i poden influir positivament en el curs de la malaltia.
 • Són aplicables de forma conjunta amb altres tractaments que poden allargar la vida, com quimioteràpia o radioteràpia.

Les cures pal·liatives, intenten oferir una resposta professional, científica i humana a les necessitats dels malalts i familiars amb una malaltia severa, avançada i terminal.

Els seus objectius fonamentals són:

 • Atenció al dolor, altres símptomes físics i a les necessitats emocionals, socials, espirituals i aspectes pràctics de la cura de malalts i familiars.
 • Informació, comunicació i suport emocional, assegurant al malalt ser escoltat, participar en les decisions, obtenir respostes honestes i clares i expressar les seves emocions.
 • Assegurar la continuïtat assistencial al llarg de la seva evolució, establint mecanismes de coordinació entre tots els nivells i recursos implicats.

L'ideal seria que les cures pal·liatives, s'iniciessin en les fases primerenques d'una malaltia que amenaça la vida, juntament amb els tractaments curatius. De la mateixa manera, quan en fases finals de la malaltia el tractament és principalment pal·liatiu, pot existir un espai per a l'aplicació de mesures curatives.

L'objectiu de les cures pal·liatives, podria resumir-se en la idea expressada pel responsable de l'oficina de cures Pal·liatives de l'OMS, J.Stenjward:

"Tots hem nascut i tots anem a morir. Hauríem de tenir amb els que deixen aquesta vida les mateixes atencions i atenció que tenim amb els que arriben a ella, els nadons"