Torna

Estratègia de Cures Pal·liatives

Preguntes més freqüents

1. Què són les cures pal·liatives?

L’Organització Mundial de la Salut defineix les cures pal•liatives com l’enfocament que millora la qualitat de vida dels pacients i dels seus familiars que afronten els problemes associats a malalties que amenacen la vida; prevenen i alleugen el patiment per mitjà de la identificació primerenca i de l’avaluació i el tractament correcte del dolor i d’altres problemes, tant físics, psicològics com espirituals.

A més, les cures pal·liatives són la resposta organitzada que cobreix les necessitats dels pacients i dels seus familiars quan la malaltia arriba a la fase terminal, moment en què deixa de ser controlable i es manifesten múltiples símptomes somàtics i el deteriorament progressiu associat a canvis emocionals propis de l’adaptació a la pèrdua de funcions i de rols, que afecta tant els pacients com els seus familiars.

Inicialment, les cures pal·liatives se centraven en els pacients oncològics, però actualment el model és aplicable als pacients amb alguna malaltia crònica avançada i als seus familiars.

2. En quin moment es recomana accedir a les cures pal·liatives?

En el moment en què comença el procés en el qual la malaltia és incurable perquè està en una fase avançada, independentment de l’edat del pacient o del lloc on es trobi.

3. Com puc accedir als equips específics de cures pal·liatives?

Podeu contactar amb el vostre equip d’atenció primària o amb l’especialista. Si teniu cap dubte, també podeu contactar amb el Centre Coordinador de Cures Pal·liatives de les Illes Balears telefonant al 971 21 21 86 de 8.00 a 15.00 del dilluns al divendres o per correu electrònic a l’adreça programacpib@ssib.es.

4.Què és la declaració de voluntats anticipades (testament vital)?

Amb la declaració de voluntats anticipades, una persona major d’edat i competent expressa tot allò que cal tenir en compte amb relació al seu procés terapèutic amb vista a les situacions en què no estigui en condicions de prendre decisions.

Per tenir més informació, clicau en aquest enllaç