Torna

Estratègia de Cures Pal·liatives

Cuidant el cuidador

El procés de cuidar una persona malalta comença abans per aprendre a cuidar-se un mateix. Si no ens cuidem, difícilment podrem cuidar ningú.

Hi haurà moments en el procés molt durs i de molt de desgast, però també aniran acompanyats d'una situació única i enriquidora. Encara que és una situació molt difícil, cal intentar alternar tenir moments de tristesa amb moments de "riure" que ajudaran a afrontar els obstacles de la malaltia amb més lucidesa i energia.

Demanar ajuda als altres (família, amics, ...) servirà al cuidador per afrontar la situació de forma més suportable i evitar una sobrecàrrega. Li permetrà no patir un desgast perllongat que pugui afectar tant a la qualitat de la tasca del cuidador com a la qualitat de vida del pacient.

Tenir cura es cuida equivocant-se. És important reforçar que els errors són una cosa natural, que poden ocórrer i que han de servir com a font d'aprenentatge, de manera que evitarem que el cuidador tingui sentiments de culpa i fomentarem que se senti orgullós de la tasca que desenvolupa, reforçant-lo positivament.

Encara que sigui difícil acceptar la malaltia i conèixer, en la major mesura possible, com pot evolucionar, ajudarà a portar el procés d'una manera més favorable.

És important animar el cuidador a expressar els seus sentiments. És una cosa totalment natural i, a més, li servirà per afrontar la situació satisfactòriament.

És bàsica una bona organització que li servirà per:

  • Prestar unes cures excel lents.
  • Dedicar-se a sí mateix i saber desconnectar de la rutina diària
  • Conèixer els recursos disponibles (socials, psicològics i sanitaris)
  • Saber recolzar-se en altres familiars i / o amistats.

Font: Cures integrals al pacient pal liatiu. Basat en el manual de cures pal liatives en atenció primària. Estratègia Balear de Cures Pal liatives. Maig 2012