Projecte LIFE AdaptCalaMillor

Socis


El consorci de LIFE AdaptCalaMillor està format per 10 socis procedents d'entitats tant públiques com privades amb perfils multidisciplinaris: autoritats regionals i locals, associacions empresarials, instituts d'investigació i fundacions mediambientals.


Coordina el projecte la Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica del Govern de les Illes Balears, a través de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic.

A més de l'autoritat regional, les autoritats locals també estan representades en aquest projecte, a través dels ajuntaments de Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar, el Consorci de Turisme de la Badia de Cala Millor, i les associacions empresarials i hoteleres de Cala Millor i sa Coma.


Cinc socis investigadors també formen part de l'equip del LIFE AdaptCalaMillor: el Consorci per al Disseny, la Construcció, l'Equipament i l'Explotació del Sistema d'Observació i Predicció Costaner (SOCIB); la Universitat de les Illes Balears (UIB); l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (CSIC-IMEDEA); la Fundació Institut d'Hidràulica Ambiental de Cantàbria (FIHAC), i l'oficina d'arquitectura, planificació i disseny urbà i del paisatge Laboratorio de Paisajes SLP (LANDLAB); així com la Fundació CONAMA.

  

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic del Govern de les Illes Balears (DGECC)És competent en el desenvolupament de la normativa sobre canvi climàtic a escala regional i disposa d'una gran xarxa de contactes amb altres administracions públiques a escala local, regional i nacional, incloent-hi els membres que participen en els òrgans de govern per a l'adaptació al canvi climàtic de les Illes Balears (Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic; Consell Balear del Clima, grup politicotècnic per a la coordinació territorial del Pacte de les Alcaldies, etc.).

  

A més, en el marc del desenvolupament de l'Estratègia Balear, impulsa l'elaboració d'estudis sectorials de vulnerabilitat, com els del projecte PIMA ADAPTA COSTAS (2018-2021), que donen suport a la planificació de mesures d'adaptació de les zones costaneres de les Illes Balears.

   

Consorci de turisme de Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar


   
En el qual hi participen els Ajuntaments de Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar i l'Associació Hotelera de Cala Millor i sa Coma

  

La seva participació garanteix l'acceptació local de les activitats del projecte. Cala Millor és un dels actius econòmics més importants de Mallorca, amb més de 37.000 llits hotelers, i ha arribat a ser la tercera destinació més important de les Illes Balears. Per tant, la major part de la seva població viu directament o indirectament del turisme, la qual cosa fa imprescindible la participació d'aquestes entitats en el consorci del projecte. Gràcies a la seva participació, el punt de vista dels grups d'interès i de la societat civil tindrà la importància que mereix per arribar a un projecte d'adaptació reeixit. A més, ja han demostrat el seu compromís per millorar Cala Millor des de la perspectiva ambiental i socioeconòmica. El 2011 van donar suport a la SOCIB col·locant 5 càmeres en els terrats dels hotels de Cala Millor per millorar la vigilància ambiental de la platja. I des de l'any 2015 treballen estretament amb la DGECC i l'IHCantabria per conèixer l'opinió de la ciutadania sobre la situació de la platja de Cala Millor així com proposar línies d'actuació per a la millora d'aquesta platja urbana (en el marc de l'Estratègia per protegir el litoral balear dels efectes del canvi climàtic).

  

Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB)

  
El SOCIB és una Infraestructura Científica i Tècnica Singular (ICTS) creada per avançar en el coneixement, la comprensió i la gestió sostenible de l'oceà global i el mar Mediterrani. La ICTS SOCIB opera un sistema d'observació i predicció que monitoritza de forma contínua el Mediterrani occidental, recaptant dades a través de múltiples plataformes, incloent-hi radars costaners d'alta freqüència, sistemes de monitoratge integral de platges, gliders o planadors submarins autònoms, plataformes d'observació lagrangianes (perfiladors ARGO i boies de deriva superficials), boies oceanogràfiques, estacions meteorològiques i del nivell de la mar, i el Vaixell Oceanogràfic (V/O SOCIB). Les dades oceàniques recaptades, de valor estratègic en la investigació marina, poden consultar-se en temps real i en accés obert a través del repositori institucional de la ICTS SOCIB, www.socib.es. Aquesta informació facilita prediccions oceàniques de qualitat contrastada que la ICTS SOCIB ofereix a través dels seus models de predicció. A més, la ICTS SOCIB dissenya aplicacions i solucions digitals per promoure la gestió marina i costanera basada en l'evidència científica i ofereix serveis d'assessoria experta en gestió ambiental i oceanografia operacional. Així mateix, treballa per fomentar el coneixement que la ciutadania té sobre l'oceà (cultura oceànica) a través d'activitats i recursos innovadors per a tots els públics.

  

Universitat de les Illes Balears (UIB)

  

És la principal institució d'investigació i educació superior de les Illes Balears, i contribueix al 90 % de la investigació regional. La UIB ha participat en més de 70 projectes d'investigació europeus. En concret, han treballat conjuntament amb el CSIC-IMEDEA en projectes sobre clima marí i adaptació costanera.

  

Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (CSIC-IMEDEA)

  
Centre d'investigació del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat de les Illes Balears (UIB) que té com a objectiu desenvolupar una investigació científica i tècnica interdisciplinària i de qualitat en l'àmbit dels recursos naturals, centrada en l'àrea mediterrània. La seva experiència dona suport al projecte per entendre com les causes, els mecanismes i els impactes de les activitats antropogèniques i el canvi global amenacen els sistemes marins, costaners i insulars de Cala Millor i contribueix a la prevenció i mitigació d'aquests impactes.

    

Fundació Institut d'Hidràulica Ambiental de Cantàbria (FIHAC)

  
Centre públic d'investigació l’objectiu del qual és promoure la investigació bàsica i aplicada i donar-li suport, com també el desenvolupament d'estudis, metodologies i eines per a la gestió integrada dels ecosistemes aquàtics. Juntament amb la Universitat de Cantàbria, contribuirà amb el coneixement de la gestió del litoral i el seu Grup d'Enginyeria, i donarà suport i valor afegit a la incorporació de mesures/estratègies d'adaptació a llarg termini en la dimensió física de la platja urbana de Cala Millor.

LANDLAB

  

Oficina d'arquitectura, planificació i disseny urbà i del paisatge. Aquesta empresa prendrà els resultats dels estudis científics de Cala Millor, juntament amb els resultats del procés de governança participativa per fer tangible la solució d'adaptació d'aquesta platja urbana, el pla d'adaptació a llarg termini de Cala Millor. LANDLAB ha treballat en projectes d'adaptació al canvi climàtic dissenyant paisatges resilients que utilitzen principalment mesures i estructures basades en la natura.

  

Fundació CONAMA

  
Organització sense finalitats de lucre creada per avançar en la sostenibilitat ambiental a Espanya. Des de 1992, organitzen el Congrés Nacional de Medi Ambient, i reuneixen un conjunt divers i multisectorial d'experts, responsables polítics i professionals sobre una àmplia gamma de temes ambientals i de sostenibilitat.
Té una àmplia experiència en la creació i gestió de grups de treball per generar espais de diàleg entre diferents sectors (societat civil, Administració pública, empreses, universitats, centres tecnològics), i en comunicació i difusió de resultats.