desc_cabecera-1.jpg

Mapes

Les Illes Balears compten amb 1573 km de costa dels quals, per influència de la geologia i la seva disposició estructural, el 79% corresponen a costes rocoses. En qualsevol cas, les platges sumen 160 km, el 10% de la línia de costa de l'arxipèlag, si bé la seva distribució és desigual entre les illes.

 

Així, d'entre les illes majors, Formentera compta amb la proporció relativa de platges més elevada de l'arxipèlag (14,6%), mentre que per a Mallorca les platges gairebé defineixen el 9% de la seva línia de costa, encara que en termes absoluts aquesta aglutini 66,8km de platges, principalment arenoses.

 

A Mallorca, Menorca i Eivissa, malgrat el domini de les platges d’arena, les platges de blocs i/o graves, així com les mixtes, tenen una presència superior al 20% dels quilòmetres de platja de cada illa, mentre Formentera es caracteritza per un domini de les platges arenoses (99% dels km de platja de l'illa).

 

Com s'ha dit, als mapes apareixen les simulacions d'inundació associades als diferents escenaris de l'IPCC per a 2050 i 2100 tenint en compte dos escenaris d'emissions diferents (RCP4.5 i RCP8.5). Cal dir que és només apareix la tendència del nivell mitjà de la mar, descartant l'oscil·lació temporal i la interanual; és a dir, no es marquen, per exemple, les diferències entre hivern i estiu.

 

ELS RCP són les sigles en anglès de Trajectòria Representativa de Concentració. Com s'ha esmentat abans, són suposicions de com evolucionaran les emissions de gasos d'efecte hivernacle que estam produint els humans. Com s'ha dit abans, la RCP8.5 representa el pitjor escenari, aquell segons el qual les emissions de CO2 continuen augmentant durant tot el segle XXI al mateix ritme que ho fan actualment; en canvi la RCP4.5 preveu un escenari en el qual les emissions disminueixen de manera que la concentració del CO2a l’atmosfera no augmenta tant.

 

Els primers resultats de l'estudi dels efectes sobre la costa de l’ascens del nivell del mar i el clima marítim associats a les projeccions i escenaris de l’IPCC es poden consultar al visor de l'IDEIB (Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears) mitjançant el següent enllaç.

MAPES      

desc_iStock-1173935107.jpg