El conveni entre la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears -actual Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica- i el Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Sistema d'Observació Costaner de les Illes Balears ( SOCIB) tenia com a objectiu elaborar la informació de base per a la redacció d'un pla d'adaptació als efectes del canvi climàtic del domini públic marítim-terrestre adscrit a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En el present document es recullen els resultats obtinguts en relació a l'avaluació de la vulnerabilitat i exposició d'actius naturals i socioeconòmics a la costa, a causa del risc associat al canvi climàtic en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  

  

PDF Análisis de riesgos en la costa ante el cambio climático en las Illes Balears (Volumen 1) (Versió de 20 de maig de 2021)

PDF Análisis de riesgos en la costa ante el cambio climático en las Illes Balears (Volumen 2: anexos - Marzo 2021)

PDF Resum presentat en roda de premsa. 20 de maig de 2021.