Què és ONA Toolbox

   

El Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (ICTS SOCIB) ha desenvolupat l'eina ONA Toolbox (Operational tool for climate chaNge impacts at locAl scales), per avaluar els efectes del canvi climàtic a la zona costanera i a escala local a les Illes Balears.

En particular, aquesta eina permet fer estudis locals de l'impacte associat a l'augment del nivell del mar i els esdeveniments marins extrems, atenent els escenaris de l'IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change, en català, Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic) per a 2050 i 2100.

El desenvolupament de l'eina ONA Toolbox està emmarcat en el conveni entre la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears–actual Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica– i la ICTS SOCIB, per a l'elaboració de plans locals d’adaptació als efectes del canvi climàtic del domini públic maritimoterrestre adscrit a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: PIMA ADAPTA COSTES IB.

Com a part d’aquest conveni, i associat al desenvolupament d’ONA Toolbox, la ICTS SOCIB imparteix formacions per donar a conèixer i fomentar l’ús d’aquesta eina per ajudar a la planificació de mesures d’adaptació als efectes del canvi climàtic a les zones costaneres de les Illes Balears. El 17 i 18 de novembre passat, la ICTS SOCIB va oferir el primer curs específic sobre el “Funcionament de l'eina ONA Toolbox per a l'estudi local de l'impacte del canvi climàtic sobre les platges”, a l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP). Es preveu que aquestes formacions continuïn el 2023.

   

  

Accediu a l'aplicació Pàgina Web


      

   Manual d'usuari PDF