Tràmit telemàticNOVETAT

Tràmit telemàtic de presentació de documents al CEIm de les Illes Balears

INFORMACIÓ DESTACADA

desc_lazo_pdf.gif Convocatòria 2024 de nous membres del CEIm de les Illes Balears

S’obre un termini per a la selecció de nous membres del CEIm-IB, que finalitzarà el dia 18 de juny 2024.


desc_lazo_pdf.gif Convocatòria 2024 de nous membres del CEIm de les Illes Balears

En aquests moments s'obre la convocatòria per a la inclusió de nous membres llicenciats o graduats en dret que finalitzarà el dia 15 de maig 2024.


NOUS Procediments Normalitzats de Treball del CEIm de les Illes Balears (PNT 2023)

A la reunió del Comitè de dia 13 de febrer es varen aprovar els nous PNT del CEIm-IB, que seran aplicables a partir de la reunió del mes de juny.

S'han establert nous terminis per a presentar les sol·licituds d'avaluació dels diferents tipus d'estudis, així com un termini de 10 dies de revisió i esmena de la documentació presentada, d'acord amb la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú.


PDF Memòria Anual 2022 del CEIm de les Illes Balears.


ARTICLES I PUBLICACIONS D'INTERÈS

PDF VI Curs d´aspects ètics i legals de la investigació. Novembre 2023.


PDF Publicació de les ponències presentades a la IV Jornada de Formació CEI-IB: "Nous reptes en investigació en el context de la pandèmia de Covid-19". En línia (Webex), 20 de novembre de 2020.


PDF Publicació de les ponències presentades a la IV Jornada de Formació CEI-IB: "Nous reptes en investigació en el context de la pandèmia de Covid-19". En línia (Webex), 20 de novembre de 2020.


PDF Publicació de les ponències presentades a la III Jornada de Formació CEI-IB: "Nous reptes en recerca: les mostres biològiques humanes". Palma, 8 de novembre de 2019.


PDF Dal-Ré R. "Quiénes son los promotores españoles de un mayor número de ensayos clínicos no comerciales con medicamentos y la comunicación de sus resultados". Med Clin (Barc). 2018. https://doi.org/10.1016/j.medcli.2018.10.017


PDF Publicació de les ponències presentades a la II Jornada de Formació CEI-IB: "Ciència oberta i dades de recerca en salut: una mirada des de l'ètica". Palma, 9 de novembre de 2018.


PDF "Recomendaciones para elaborar un modelo de hoja de información al participante y de consentimiento informado en proyectos de investigación". Article breu. Boletín para los Comités de Ética de Investigación. ICB digital març 2018.


PDF El CEI-IB s’ha acreditat com a Comitè d’Ètica de la Investigació amb Medicaments (CEIm). 10 de gener de 2018.

Aquesta acreditació certifica el CEI-IB com a avaluador d’estudis clínics amb medicaments d’ús humà. I ha estat atorgada en resposta a la demostració del compliment dels requisits fixats pel Reial decret 1090/2015 per garantir la qualitat de les avaluacions.


PDF Publicació de les ponències presentades a la I Jornada de Formació CEI-IB: "Els reptes ètics de la recerca en salut del s.XXI". Palma, 10 de novembre de 2017.


PDF Seminari IdISBa. "El Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears". Presentació a càrrec de Gemma Melero, secretària tècnica del CEI-IB.


PDF “El Comitè d’Ètica de la Investigació de les Illes Balears: els primers quinze anys”. Revista de ciències de la salut de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears. Article especial. Medicina Balear 2017; 32(1): 23-29.


ACCESSOS DIRECTES

Registre Espanyol d'Estudis Clínics

AEMPS: Recerca clínica amb medicaments d'ús humà


isci.gif

CTIS