Tipus d'estudis que s'avaluen

  • Assajos clínics amb medicaments.

  • Investigacions clíniques amb productes sanitaris.

  • Estudis observacionals amb medicaments.

  • Projectes d'investigació que impliquen intervencions en éssers humans amb o sense mostres biològiques d'origen humà.

  • Tesis doctorals o altres treballs acadèmics.

  • Revisió de casos clínics i articles per a publicar.