Torna

Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB)

Contacte

Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació
Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB)

Carrer del calçat, 2A, 2a planta
Polígon de Son Valentí
07011 Palma (Illes Balears)

Tel.: 971 177 378

A/e: ceic_ib@caib.es

Web: http://ceisalut.caib.es

Secretària tècnica: Gema Jiménez Jiménez

Secretaria administrativa: José Benito González González i Xisca Cifre Gual