Torna

Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB)

Contacte

Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació
Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB)

Carrer de Jesús, 38 A
07010 Palma (Illes Balears)

Tel.: 971 177 378

A/e: ceic_ib@caib.es

Web: http://ceisalut.caib.es

Secretària tècnica: Esther Cardo Jalón

Secretària administrativa: Xisca Cifre Gual