Torna

Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB)

Membres

El CEI-IB està format per personal mèdic, de farmàcia i d'infermeria, representants de professions no sanitàries (entre el quals hi ha d'haver un membre llicenciat en Dret i un representant dels interessos dels pacients), representants de comissions d'investigació i de la Universitat de les Illes Balears.

Els membres actuals són:

President: Francisco Campoamor Landín, metge, especialista en farmacologia clínica, Hospital Universitari Son Espases.

Vicepresidenta: Cristina Villena Portella, biòloga, doctora en biologia, Biobanc Pulmonar de l’Hospital Universitari Son Espases.

Secretària: Gema Jiménez Jiménez, cap del Servei d'Investigació Sanitària de la Conselleria de Salut i Consum.

Vocals:

• Miguel Ángel Benito Tovar, delegat de protecció de dades, Servei de Salut de les Illes Balears.

• María Encarnación Cremades Maestre, advocada, Servei de Salut de les Illes Balears.

• Magdalena Esteva Cantó, metgessa, especialista en medicina preventiva i salut pública, doctora en medicina i cirurgia, Unitat d’Investigació d’Atenció Primària de Mallorca.

• Francisco Javier Fanjul Losa, metge, especialista en medicina interna, Hospital Universitari Son Espases.

• Miquel Fiol Sala, metge, especialista en medicina intensiva, doctor en medicina i cirurgia, Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa).

• Francisco Javier García Navalón, metge, especialista en oncologia, Hospital Universitari Son Llàtzer.

• Rocío Gómez Juanes, metgessa, especialista en psiquiatria, Hospital Comarcal d'Inca.

• Javier Lumbreras Fernández, metge, especialista en pediatria, doctor en investigació translacional en salut pública i malalties d'alta prevalença, Hospital Universitari Son Espases.

• Raquel Marsé Fabregat, metgessa, especialista en oncologia mèdica, Hospital Universitari Son Espases.

• Antònia Mas Cantallops, advocada, Servei de Salut de les Illes Balears.

• Cristina Moreno Mulet, infermera, doctora en filosofia, Universitat de les Illes Balears.

• Antònia Obrador Hevia, biòloga, doctora en biologia, Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa).

• Jaume Orfila Timoner, metge, especialista en medicina interna, Hospital Universitari Son Espases.

• Carmen Pata Iglesias, farmacèutica, especialista en bioquímica clínica, doctora en farmàcia, Atenció Primària de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.

• José Ignacio Ramírez Manent, metge, especialista en medicina familiar i comunitària, doctor en medicina i cirurgia, Centre de Salut de Santa Ponça.

• Pere Riutord Sbert, metge, especialista en estomatologia, doctor en medicina i cirurgia, Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears.

• Montserrat Rodríguez Delgado, química, doctora en química, Universitat de les Illes Balears.

• Juan Rodríguez García, metge, especialista en medicina preventiva i salut pública, Hospital Universitari Son Espases.

• Antònia Sampol Mayol, metgessa, especialista en hematologia, Hospital Universitari Son Espases.

• Mónica Sanz Muñoz, farmacèutica, especialista en farmàcia hospitalària, Hospital Universitari Son Llàtzer.

• Llorenç Socias Crespí, metge, especialista en medicina intensiva, doctor en medicina i cirurgia, Hospital Universitari Son Llàtzer.

• Javier Ureña Morales, advocat, Servei de Salut de les Illes Balears.