Membres

El CEIm-IB està format per personal mèdic, de farmàcia i d'infermeria, representants de professions no sanitàries (entre el quals hi ha d'haver un membre llicenciat en dret i un representant dels interessos dels pacients), representants de comissions d'investigació i de la Universitat de les Illes Balears.

Els membres actuals són:

President: Francisco Campoamor Landín, metge, especialista en Farmacologia Clínica, Hospital Universitari Son Espases.

Vicepresidenta: Cristina Villena Portella, biòloga, doctora en Biologia, Biobanc Pulmonar CIBERES de l’Hospital Universitari Son Espases.

Secretària: Gema Jiménez Jiménez, cap del Servei d'Investigació Sanitària de la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears.

Vocals:

• Miguel Ángel Benito Tovar, delegat de protecció de dades, Servei de Salut de les Illes Balears.

• María Encarnación Cremades Maestre, llicenciada en Dret, Servei de Salut de les Illes Balears.

• Magdalena Esteva Cantó, metgessa, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública, doctora en Medicina i Cirurgia.

• Francisco Javier Fanjul Losa, metge, especialista en Medicina Interna, Hospital Universitari Son Espases.

• Miquel Fiol Sala, metge, especialista en Medicina Intensiva, doctor en Medicina i Cirurgia, Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa).

• Rocío Gómez Juanes, metgessa, especialista en Psiquiatria, Hospital Universitari Son Espases.

• Javier Lumbreras Fernández, metge, especialista en Pediatria, doctor en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença, Hospital Universitari Son Espases.

• Raquel Marsé Fabregat, metgessa, especialista en Oncologia Mèdica, Hospital Universitari Son Espases.

• Antònia Mas Cantallops, llicenciada en Dret, Servei de Salut de les Illes Balears.

• Cristina Moreno Mulet, infermera, doctora en Filosofia, Universitat de les Illes Balears (UIB).

• Antònia Obrador Hevia, biòloga, doctora en Biologia, Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa).

• Jaume Orfila Timoner, metge, especialista en Medicina Interna, Hospital Universitari Son Espases.

• Carmen Pata Iglesias, farmacèutica, especialista en Bioquímica Clínica, doctora en Farmàcia, Atenció Primària de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.

• José Ignacio Ramírez Manent, metge, especialista en Medicina Familiar i Comunitària, doctor en Medicina i Cirurgia, Centre de Salut de Santa Ponça.

• Pere Riutord Sbert, metge, especialista en Estomatologia, doctor en Medicina i Cirurgia, Escola Universitària d'Odontologia ADEMA.

• Montserrat Rodríguez Delgado, química, doctora en Química, Universitat de les Illes Balears (UIB).

• Juan Rodríguez García, metge, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública, Hospital Universitari Son Espases.

• Antònia Sampol Mayol, metgessa, especialista en Hematologia, Hospital Universitari Son Espases.

• Mónica Sanz Muñoz, farmacèutica, especialista en Farmàcia Hospitalària, Hospital Universitari Son Llàtzer.

• Llorenç Socias Crespí, metge, especialista en Medicina Intensiva, doctor en Medicina i Cirurgia, Hospital Universitari Son Llàtzer.