Avaluació dels requisits i mèrits

  • Les vuit persones candidates per a la modalitat de la beca de seguiment en Acció Exterior i Unió Europea, i les quatre persones candidates per a la modalitat de la beca de comunicació en Acció Exterior i Unió Europea, amb la millor puntuació passen a la prova de selecció per part de la Comissió Avaluadora.

 

Publicació i convocatòria de la llista de preseleccionats

  • La llista de persones candidates preseleccionades es publicarà en aquesta plana web, i les dotze persones preseleccionades han de ser notificades per correu electrònic.
  • L’avaluació presencial de la Comissió Avaluadora es farà, en principi, durant les dues setmanes següents a la de la publicació de la llista en aquest web.

 

 Avaluació presencial de la Comissió Avaluadora

  • L’avaluació presencial consistirà en preguntes relatives a la realitat institucional, social i cultural de les Illes Balears i de la Unió Europa, així com de la realitat socioeconòmica i política de la conca mediterrània. Aquestes preguntes es faran en els diferents idiomes exigits i, eventualment i opcional, en els acreditats pels candidats.

 

Selecció dels candidats i suplents

  • L’avaluació de la Comissió Avaluadora es puntuarà com a màxim amb 6 punts, els quals s’han d’afegir als obtinguts pels criteris de valoració de mèrits. 
  • La Comissió Avaluadora seleccionarà sis persones candidates i sis suplents (quatre per a la modalitat de seguiment i dos per a la modalitat de comunicació) per ordre de classificació.