Les Illes Balears es troben en una situació perifèrica des del punt de vista geogràfic, polític i econòmic al si de la Unió Europea. Aquest fet provoca que l’Acció Exterior del nostre territori cobri una importància cabdal per al desenvolupament sostenible del nostre territori i la defensa dels drets i interessos dels nostres ciutadans en el marc euromediterrani.

En aquest context de necessitat creixent de dotar-se d’una Acció Exterior eficaç i dinàmica, adaptada a l’entorn volàtil del Segle XXI, és fonamental impulsar programes de formació que permetin adquirir una experiència pràctica de la realitat euromediterrània i de l’Acció Exterior de les Illes Balears.

En conseqüència, aquesta convocatòria llança el nou programa de sis beques en Acció Exterior i Unió Europea, dirigida a joves universitaris i d’una duració total de divuit mesos repartits entre la seu de la Direcció General de Relacions Exteriors a Palma i l’Oficina de les Illes Balears davant la UE a Brussel·les.