o   La beca té una durada de 18 mesos en total, dividits en dos períodes de nou mesos repartits entre les ciutats de Brussel·les i Palma.

o   Els dos períodes seran consecutius fins a completar la durada total de divuit mesos.

o   La data d'inici del primer període serà establerta per la Direcció del programa de formació, i vindrà precedida per una sessió inicial de presentació a Palma amb tots els candidats que formaran el grup del programa d’Acció Exterior i Unió Europea de les Illes Balears 2021.

o   Els dos períodes de nou mesos es regularan de la manera següent:

 Primer període de nou mesos

- En la modalitat de la beca de seguiment de l’Acció Exterior i la Unió Europea, a elecció de la Direcció:

• Dos dels quatre becats d’aquesta modalitat desenvoluparan les seves tasques a l’Oficina de les Illes Balears davant la UE.
• Dos dels quatre becats d’aquesta modalitat desenvoluparan les seves tasques a les dependències de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors a Palma.

- En la modalitat de la beca de Comunicació en Acció Exterior i Unió Europea, a elecció de la Direcció:

• Un dels dos becats d’aquesta modalitat desenvoluparà les seves tasques a l’Oficina de les Illes Balears davant la UE.
• Un dels dos becats d’aquesta modalitat desenvoluparà les seves tasques a les dependències de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors a Palma.

 

Segon període de nou mesos

- En ambdues modalitats, els becats que hagin realitzat el seu primer període de pràctiques a l’Oficina de les Illes Balears davant la UE s’incorporaran a les dependències de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors per realitzar el segon període a Palma.

- En ambdues modalitats, els becats que hagin realitzat el seu primer període de pràctiques a les dependències d’Hisenda i Relacions Exteriors a Palma s’incorporaran a l’Oficina de les Illes Balears davant la UE a Brussel·les.