Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat a la unitat administrativa Govern de les Illes Balears, Conselleria d'Educació i Formació Professional, Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa Públic objetiu: Persones Públic objetiu: Empreses Públic objetiu: Administracions.

73 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
  • Processos selectius i de capacitació Convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents per als camps d'aprenentatge. Servei d'Innovació Educativa

    Tràmit : Sol·licitud per participar a la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, les places de docents per als camps d'aprenentatge de les Illes Balears Des del 16/04/2021 Fins al 05/05/2021. Tancat

  • Altres Inscripció al Cens d'Entitats Col·laboradores en la formació permanent del professorat Servei de Formació Homologada i Capacitació

    Tràmit : Inscripció al Cens d'Entitats Col·laboradores en la formació permanent del professorat Des del 01/09/2017 Obert

  • Processos selectius i de capacitació Convocatòria d'un procés de selecció per al desenvolupament de la funció d'assessor lingüístic a dos centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional adscrits al conveni British Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

    Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 04/07/2021 Fins al 19/07/2021. Tancat Tràmit : Reclamació a la resolució provisional de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de XX d'agost de 2021 per la qual es publiquen les llistes provisionals Des del 01/10/2021 Fins al 01/10/2021. Tancat