Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments

Heu cercat a la unitat administrativa Govern de les Illes Balears, Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, Direcció General de Comerç i Empresa.

19 Procediments disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Procediment no disponible

 • Registre i publicacions Consulta llista les persones donades d'alta en el registre d'interdiccions d'accés al joc Servei de Joc

  Tràmit : Sol·licitud de consulta llista les persones donades d'alta en el registre d'interdiccions d'accés al joc Des del 01/12/2017 Obert

 • Registre i publicacions Modificació de les dades en el registre d'interdiccions d'accés al joc Servei de Joc

  Tràmit : Modificació de les dades en el registre d'interdiccions d'accés al joc Des del 01/12/2017 Obert

 • Registre i publicacions Alta en el registre d'interdiccions d'accés al joc Servei de Joc

  Tràmit : Solicitud d'alta en el registre d'interdiccions d'accés al joc Des del 01/12/2017 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per a la consolidació i la implantació d'empreses de les Illes Balears a mercats exteriors Direcció General de Comerç i Empresa

  Tràmit : Sol·licitud d'ajuts i declaració responsable de dades, per a la consolidació i la implantació d'empreses de les Illes Balears a mercats exteriors Des del 13/07/2017 Fins al 13/08/2017. Tancat

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Autorització per a realitzar sortejos rifes i tomboles Servei de Joc

  Tràmit : Sol·licitud Des del 19/04/2013 Obert

 • Registre i publicacions Certificació de situació en el registre d'interdiccions d'accés al joc Servei de Joc

  Tràmit : Certificació de situació en el registre d'interdiccions d'accés al joc Des del 01/12/2017 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Autoritzacions i comunicacions en matèria d'apostes Direcció General de Comerç i Empresa

  Tràmit : Empreses Des del 07/11/2017 Obert Tràmit : Locals Especifics Des del 28/03/2018 Obert Tràmit : Zones d'apostes Des del 28/03/2018 Obert Tràmit : Homologacions Des del 28/03/2018 Obert Tràmit : Màquines Des del 28/03/2018 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Sol·licituds d'autoritzacions i comunicacions en matèria de màquines de joc. Servei de Joc

  Tràmit : Sol·licitud de canvi de situació de màquina Des del 28/05/2014 Obert Tràmit : Canvi de situació de màquines a múltiples establiments Des del 23/03/2018 Obert Tràmit : Sol·licitud de butlletins de situació Des del 23/03/2018 Obert Tràmit : Comunicació pacte de retirada Des del 23/03/2018 Obert Tràmit : Comunicació renúncia de butlletins Des del 23/03/2018 Obert Tràmit : Sol·licitud de números de guies de circulació Des del 23/03/2018 Obert Tràmit : Sol·licitud autorització d'explotació i instal·lació de màquines (Alta Directa) Des del 23/03/2018 Obert Tràmit : Substitució de màquines (Canje Fiscal) Des del 23/03/2018 Obert Tràmit : Renovació de l'autorització d'explotació i instal·lació de màquines Des del 23/03/2018 Obert Tràmit : Canvi de titularitat d'autorització d' explotació i instal·lació de màquines Des del 23/03/2018 Obert Tràmit : Baixa definitiva d'autorització d'explotació Des del 23/03/2018 Obert Tràmit : Sol·licitud d'alta d'una interconnexió Des del 23/03/2018 Obert Tràmit : Sol·licitud de modificació /baixa d'una interconnexió Des del 23/03/2018 Obert Tràmit : Sol·licitud d'alta d'una interconnexió múltiple Des del 23/03/2018 Obert Tràmit : Sol·licitud de modificació/baixa d'una interconnexió multiple Des del 23/03/2018 Obert Tràmit : Homologació/modificación d'homologació de màquines i sistemes d'interconnexió Des del 23/03/2018 Obert Tràmit : Inscripció provisional de màquines Des del 23/03/2018 Obert Tràmit : Modificació no substancial de màquines Des del 23/03/2018 Obert

 • Infraccions i sancions Procediment sancionador en matèria de joc Servei de Joc

  Tràmit : Presentar al·legacions i recursos en les distintes fases del procediment Des del 13/04/2018 Obert