Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat a la unitat administrativa Govern de les Illes Balears, Conselleria d'Educació i Universitat, Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

29 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Processos selectius i de capacitació Procés de concurs de mèrits dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears per al curs 2019-2020 Servei de Planificació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud de participació al concurs de mèrits Des del 18/01/2019 Fins al 08/02/2019. Tancat Tràmit : Llista provisional de precandidats admesos, admesos condicionats i exclosos Des del 13/02/2019 Fins al 20/02/2019. Tancat Tràmit : Llista definitiva de precandidats admesos i exclosos Des del 26/02/2019 Fins al 25/03/2019. Tancat Tràmit : Proposta, per part del centre, dels membres per formar part de la Comissió de Selecció del director Des del 18/01/2019 Fins al 08/03/2019. Tancat Tràmit : Presentació del projecte de direcció Des del 26/02/2019 Fins al 12/03/2019. Tancat Tràmit : Llistat definitiu de candidats admesos i exclosos al concurs de selecció de directors 2019 Des del 19/03/2019 Fins al 18/04/2019. Tancat Tràmit : Publicació del nomenament dels membres de les comissions de selecció Des del 22/03/2019 Fins al 22/04/2019. Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Sol·licitud implantació dels PMAR 2018-2019 Servei d'Ordenació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud implantació PMAR Des del 22/02/2018 Fins al 16/03/2018. Tancat Tràmit : Llistat provisional de centres seleccionats i no seleccionats per a la implantació o ampliació del PMAR Des del 20/04/2018 Fins al 07/05/2018. Tancat

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Contractació amb caràcter provisional, temporal i extraordinari de professors a centres privats concertats Servei de Centres Educatius

  Tràmit : Sol·licitud d'autorització provisional per a la contractació de professorat Des del 01/10/2018 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Procés de renovació dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears per a l'any 2019 Servei de Planificació Educativa

  Tràmit : Opció de continuar en l'exercici del càrrec directiu Des del 29/11/2018 Fins al 12/11/2018. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Prova lliure per obtenir el títol de batxiller 2019 Servei d'Ordenació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud Des del 04/02/2019 Fins al 08/03/2019. Tancat

 • Acreditacions, Homologacions i Titulacions Proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a l'any 2019 Servei dels Ensenyaments de Règim Especial

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció a les proves lliures de certificació de nivell Des del 19/02/2019 Fins al 11/03/2019. Tancat

 • Altres Procés d'adscripció a EP i ESO 2019-2020 Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

  Tràmit : Sol·licitud d'adscripció Des del 15/04/2019 Fins al 17/04/2019. Tancat

 • Altres Procés d'adscripció a Batxillerat 2019-2020 Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

  Tràmit : Sol·licitud d'adscripció Des del 27/05/2019 Fins al 31/03/2019. Tancat

 • Altres Procés d'admissió a EI, EP, ESO i Ed. Especial 2019-2020 Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

  Tràmit : Sol·licitud admissió Des del 13/05/2019 Fins al 17/05/2019. Tancat

 • Altres Procés admissió a Batxillerat 2019-2020 Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

  Tràmit : Sol·licitud d'admissió Des del 17/06/2019 Fins al 21/06/2019. Tancat