Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat a la unitat administrativa Govern de les Illes Balears, Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

49 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis, adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques 2018 Direcció General de Planificació i Serveis Socials

  Tràmit : Sol·licitud Des del 26/03/2018 Fins al 17/04/2018. Tancat Tràmit : Justificació Des del 26/03/2018 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis convocatòria de subvencions per executar projectes de post-emergència en països en desenvolupament per l'any 2018 Direcció General de Cooperació

  Tràmit : Sol·licitud Des del 15/04/2018 Fins al 15/11/2018. Tancat Tràmit : Justificació projecte aprovat Des del 29/10/2018 Fins al 31/12/2020. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions per executar projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament per a l'any 2018 Direcció General de Cooperació

  Tràmit : SOL·LICITUD Des del 25/04/2018 Fins al 24/05/2018. Tancat Tràmit : Justificació del projecte aprovat Des del 14/01/2019 Fins al 31/12/2021. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria subvencions projectes de Cooperants i Prospeccions 2018 Direcció General de Cooperació

  Tràmit : SOL.LICITUD Des del 06/05/2018 Fins al 04/06/2018. Tancat Tràmit : JUSTIFICACIÓ PROJECTE APROVAT Des del 26/10/2018 Fins al 31/12/2020. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 8 de maig de 2018 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per a l'any 2018 Direcció General de Cooperació

  Tràmit : SOL.LICITUD Des del 18/05/2018 Fins al 31/12/2021. Obert Tràmit : Justificació del projecte Des del 24/01/2019 Fins al 31/12/2021. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupent projectes en matèria de serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal dirigits a la integració social de persones Direcció General de Dependència

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 25/05/2018 Fins al 08/06/2018. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de concert social de serveis de desenvolupament infantil i atenció primerenca per a l'any 2018/2019 Direcció General de Dependència

  Tràmit : Convocatòria de concert social Des del 23/07/2018 Fins al 31/07/2018. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'IRPF per als anys 2018 i 2019 Direcció General de Planificació i Serveis Socials

  Tràmit : SOL·LICITUD Des del 06/08/2018 Fins al 26/08/2018. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses ordinàries de funcionament de les federacions, confederacions i unions d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit suprainsular que realitzen programes de l'àmbit social Direcció General de Planificació i Serveis Socials

  Tràmit : SOL·LICITUD Des del 29/08/2018 Fins al 31/03/2020. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria subvencions adreçades a entitats que duen a terme programes en matèria d'acció social, orientats a proporcionar els mitjans de prevenció, informació, d'atenció i ajuda a les persones que els necessitin. Direcció General de Menors i Famílies

  Tràmit : Sol·licitud Des del 27/08/2018 Fins al 30/06/2020. Obert Tràmit : Acceptació o renúncia de la subvenció Des del 27/08/2018 Fins al 30/06/2020. Obert Tràmit : Justificació de la subvenció Des del 27/08/2018 Fins al 31/07/2020. Obert