Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat a la unitat administrativa Govern de les Illes Balears, Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització, Escola Balear d'Administració Pública (EBAP).

73 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 29/10/2017 Fins al 17/11/2017. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses Des del 27/12/2017 Fins al 10/01/2018. Tancat Tràmit : Publicació de correcció d'errades de les llistes provisionals Des del 19/01/2018 Fins al 01/02/2018. Tancat Tràmit : Correcció d'errades de les llistes provisionals de les persones aspirants admeses i excloses Des del 09/02/2018 Fins al 22/02/2018. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, i publicació dels llocs i de la data del primer exercici Des del 06/04/2018 Fins al 06/05/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la llista provisional d'aprovats del primer exercici, publicació del qüestionari i convocatòria del següent exercici. Des del 24/04/2018 Fins al 26/04/2018. Tancat Tràmit : Revisió del primer exercici Des del 09/05/2018 Fins al 09/05/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la llista definitiva de persones aspirants que han superat el primer exercici, i informe del Tribunal sobre la resolució de les al·legacions. Des del 15/05/2018 Obert Tràmit : Publicació de la llista provisional d'aprovats del segon exercici del cos auxiliar i llista provisional de persones aspirants que han superat la fase d'oposició Des del 30/05/2018 Fins al 01/06/2018. Tancat Tràmit : Constitució borsa d'interins Des del 08/06/2018 Fins al 08/07/2018. Tancat Tràmit : Publicació de l'Acord del Tribunal Qualificador en relació a la prova d'informàtica Des del 26/06/2018 Fins al 26/07/2018. Tancat Tràmit : Realització del segon exercici de la prova d'informàtica Des del 29/06/2018 Fins al 30/06/2018. Tancat Tràmit : Ampliació del termini interposició de recurs Des del 05/07/2018 Fins al 06/08/2018. Tancat Tràmit : Modificació del calendari de desenvolupament dels exercicis Des del 03/08/2018 Fins al 03/09/2018. Tancat Tràmit : ACORD DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR PEL QUAL ES FIXA LA DATA DEL SEGON EXERCICI Des del 09/10/2018 Fins al 05/11/2018. Tancat Tràmit : COMUNICAT DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR SOBRE LA PROVA D'INFORMÀTICA Des del 05/11/2018 Fins al 05/11/2018. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al CFT de l'Administració de la CAIB, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 13/12/2017 Fins al 12/01/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la constitució de la borsa Des del 03/08/2018 Fins al 03/09/2018. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, escala de prevenció riscs laborals, a Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS Des del 16/08/2018 Fins al 05/09/2018. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al CFS de l'Administració de la CAIB, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 13/12/2017 Fins al 12/01/2018. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb expressió de la causa d'exclusió Des del 27/07/2018 Fins al 09/08/2018. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al cos subaltern de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 29/10/2017 Fins al 17/11/2017. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses Des del 27/12/2017 Fins al 10/01/2018. Tancat Tràmit : Publicació de correcció d'errades de les llistes provisionals Des del 19/01/2018 Fins al 01/02/2018. Tancat Tràmit : Correcció d'errades de les llistes provisionals de les persones aspirants admeses i excloses Des del 09/02/2018 Fins al 22/02/2018. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses i convocatòria del primer exercici Des del 18/04/2018 Fins al 18/05/2018. Tancat Tràmit : Publicació llista provisional de persones aspirants que han superat el 1r exercici del cos subaltern i publicació del qüestionari. Convocatòria del 2n exercici torn lliure i promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb Des del 08/05/2018 Fins al 10/05/2018. Tancat Tràmit : Correcció d'errades llistes definitives Des del 14/05/2018 Fins al 14/06/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la llista definitiva de persones aspirants que han superat el primer exercici del cos subaltern, pel torn lliure i promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat Des del 24/05/2018 Obert Tràmit : Llista provisional de persones aspirantes que han superat el segon exercici Des del 07/09/2018 Fins al 11/09/2018. Tancat Tràmit : Llistes definitives del segon exercici del torn lliure i del torn de promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, de les proves selectives del cos subaltern i llista provisional d'aprovats de l'op Des del 04/10/2018 Fins al 08/10/2018. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn de promoció interna, al CFS de l'Administració de la CAIB, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 13/12/2017 Fins al 12/01/2018. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb expressió de la causa d'exclusió Des del 28/07/2018 Fins al 09/08/2018. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala sanitària, especialitat farmàcia Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 13/12/2017 Fins al 12/12/2017. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb expressió de la causa d'exclusió Des del 27/07/2018 Fins al 09/08/2018. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu tècnic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d'enginyeria, especialitat enginyer tècnic industrial Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 13/12/2017 Fins al 12/01/2018. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses Des del 12/09/2018 Fins al 25/09/2018. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior de l'Administració de la CAIB, escala d'enginyeria, especialitat enginyer agrònom, a Mallorca Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 13/12/2017 Fins al 12/01/2018. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses Des del 12/09/2018 Fins al 25/09/2018. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure a Mallorca, al cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala sanitària, especialitat veterinària Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 13/12/2017 Fins al 12/01/2018. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb expressió de la causa d'exclusió Des del 27/07/2018 Fins al 09/08/2018. Tancat