Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments

Heu cercat a la unitat administrativa Govern de les Illes Balears, Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, Escola Balear d'Administració Pública.

69 Procediments disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, escala humanística i de ciències socials, especialitat formació, a l'illa de Mallorca Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 31/07/2017 Fins al 09/08/2017. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses Des del 18/10/2017 Fins al 24/10/2017. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de procediment concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos ajudant facultatiu, de vigilant de reserva marina, a l'illa de Mallorca Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 09/10/2017 Fins al 19/10/2017. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses Des del 21/11/2017 Fins al 27/11/2017. Tancat Tràmit : Publicació correcció errors de la llista definitiva de persones admeses i excloses Des del 22/06/2018 Fins al 22/07/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la llista provisional de mèrits i relació de defectes formals Des del 22/06/2018 Fins al 28/06/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la llista definitiva de valoració de mèrits Des del 12/07/2018 Fins al 12/07/2018. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria per a l'any 2017 de les proves per acreditar i certificar l'aptitud física dels membres dels cossos de la policia local adequades a l'exercici de la funció policial Prefectura d'Estudis IV (formació seguretat i emergències)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 06/10/2017 Fins al 24/10/2017. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extr. per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica, a Mallorca Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 13/10/2017 Fins al 24/10/2017. Tancat Tràmit : Presentació d'esmenes a les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses Des del 14/02/2018 Fins al 20/02/2018. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses Des del 23/03/2018 Fins al 23/03/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la llista provisional de mèrits i relació de defectes formals Des del 22/06/2018 Fins al 28/06/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la llista definitiva de valoració de mèrits Des del 11/07/2018 Fins al 11/07/2018. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 29/10/2017 Fins al 17/11/2017. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses Des del 27/12/2017 Fins al 10/01/2018. Tancat Tràmit : Publicació de correcció d'errades de les llistes provisionals Des del 19/01/2018 Fins al 01/02/2018. Tancat Tràmit : Comunicat sessió oral del primer exercici Des del 12/03/2018 Fins al 16/03/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la llista provisional de persones que han superat el primer exercici i anunci de les dates del segon exercici Des del 20/03/2018 Fins al 22/03/2018. Tancat Tràmit : Llista definitiva d'aprovats del primer exercici i distribució del segon exercici Des del 26/03/2018 Fins al 26/03/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la llista provisional d'aprovats segon exercici cos advocacia i convocatòria del tercer exercici Des del 29/05/2018 Fins al 31/05/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la constitució de la borsa de personal funcionari interí del cos d'advocacia Des del 18/06/2018 Fins al 18/07/2018. Tancat Tràmit : Publicació constitució borsa personal funcionari interí Des del 18/06/2018 Fins al 18/07/2018. Tancat Tràmit : Llista provisional d'aprovats tercer exercici cos advocacia i convocatòria quart exercici Des del 02/07/2018 Fins al 05/07/2018. Tancat Tràmit : Llista definitiva d'aprovats del tercer exercici Des del 10/07/2018 Fins al 10/07/2018. Tancat Tràmit : Llista provisional d'aprovats del quart exercici Des del 20/07/2018 Fins al 24/07/2018. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes definitives d'aprovats del quart exercici del torn lliure i relació provisional de persones aspirants que han superat les proves selectives del cos d'advocacia Des del 26/07/2018 Fins al 30/07/2018. Tancat Tràmit : Relació de persones aspirants que han superat l'oposició del cos d'advocacia, pel torn lliure, i termini de presentació de mèrits Des del 01/08/2018 Fins al 10/08/2018. Tancat Tràmit : Relació definitiva de persones aspirants que han superat l'oposició, amb l'ordre final de prelació, del cos d'advocacia, pel torn lliure Des del 01/08/2018 Fins al 01/08/2018. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al cos superior de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 29/10/2017 Fins al 17/11/2017. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses Des del 27/12/2017 Fins al 10/01/2018. Tancat Tràmit : Publicació de correcció d'errades de les llistes provisionals Des del 19/01/2018 Fins al 01/02/2018. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes provisionals de persones que han superat el primer exercici, anunci de la data del segon exercici, i publicació del qüestionari i respostes del primer exercici Des del 20/03/2018 Fins al 22/03/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la data i els torns de la revisió del primer exercici Des del 04/04/2018 Fins al 04/04/2018. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes definitives de persones que han superat el primer exercici Des del 11/04/2018 Fins al 11/04/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la constitució d'una borsa de personal funcionari interí del cos superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca Des del 04/05/2018 Obert Tràmit : Publicació de les llistes definitives de persones que han superat el segon exercici Des del 20/06/2018 Fins al 20/07/2018. Tancat Tràmit : Llista provisional d'aprovats del tercer exercici Des del 04/07/2018 Fins al 09/07/2018. Tancat Tràmit : Llistes definitives d'aprovats del tercer exercici -2n exercici PI vertical- (casos pràctics) Des del 13/07/2018 Fins al 13/07/2018. Tancat Tràmit : Relació provisional de persones aspirants que han superat les proves selectives Des del 16/07/2018 Fins al 18/07/2018. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 29/10/2017 Fins al 17/11/2017. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses Des del 27/12/2017 Fins al 10/01/2018. Tancat Tràmit : Publicació de correcció d'errades de les llistes provisionals Des del 19/01/2018 Fins al 01/02/2018. Tancat Tràmit : Correcció d'errades de les llistes provisionals de les persones aspirants admeses i excloses Des del 09/02/2018 Fins al 22/02/2018. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, i publicació dels llocs i de la data del primer exercici Des del 06/04/2018 Fins al 06/05/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la llista provisional d'aprovats del primer exercici, publicació del qüestionari i convocatòria del següent exercici. Des del 24/04/2018 Fins al 26/04/2018. Tancat Tràmit : Revisió del primer exercici Des del 09/05/2018 Fins al 09/05/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la llista definitiva de persones aspirants que han superat el primer exercici, i informe del Tribunal sobre la resolució de les al·legacions. Des del 15/05/2018 Obert Tràmit : Publicació de la llista provisional d'aprovats del segon exercici del cos auxiliar i llista provisional de persones aspirants que han superat la fase d'oposició Des del 30/05/2018 Fins al 01/06/2018. Tancat Tràmit : Constitució borsa d'interins Des del 08/06/2018 Fins al 08/07/2018. Tancat Tràmit : Publicació de l'Acord del Tribunal Qualificador en relació a la prova d'informàtica Des del 26/06/2018 Fins al 26/07/2018. Tancat Tràmit : Realització del segon exercici de la prova d'informàtica Des del 29/06/2018 Fins al 30/06/2018. Tancat Tràmit : Ampliació del termini interposició de recurs Des del 05/07/2018 Fins al 06/08/2018. Tancat Tràmit : Modificació del calendari de desenvolupament dels exercicis Des del 03/08/2018 Fins al 03/09/2018. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de beques per l'assistència al Curs bàsic de policia local (39a promoció) executat durant l'any 2017 Direcció Gerència

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 05/11/2017 Fins al 19/11/2017. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extr. per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica naval, a Menorca Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 10/11/2017 Obert Tràmit : Presentació d'esmenes a les llistes provisionals de persones admeses i excloses Des del 26/02/2018 Fins al 12/03/2018. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió Des del 03/05/2018 Obert Tràmit : Publicació de la llista provisional de mèrits Des del 04/06/2018 Fins al 15/06/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la llista definitiva de mèrits Des del 22/06/2018 Fins al 23/07/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la composició de la borsa extraordinària Des del 12/07/2018 Fins al 12/07/2018. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de concurs per constituir una borsa extr. per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places del CFS, titulació de capità/ana de la marina mercant o llicenciatura en nàutica i transport marítim a Mallorca Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 24/11/2017 Fins al 18/12/2017. Tancat Tràmit : Presentació d'esmenes a les llistes provisionals de persones admeses i excloses Des del 26/02/2018 Fins al 12/03/2018. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió Des del 30/04/2018 Fins al 30/04/2018. Tancat Tràmit : Lista provisional de mèrits i relació de persones aspirants que han acreditat mèrits amb defectes formals Des del 21/06/2018 Fins al 04/07/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la llista definitiva de mèrits Des del 17/07/2018 Fins al 17/08/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la constitució de la borsa Des del 03/08/2018 Fins al 03/09/2018. Tancat