Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Procediments

Heu cercat a la unitat administrativa Govern de les Illes Balears, Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, Escola Balear d'Administració Pública.

26 Procediments disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Ordenació administrativa Emissió de certificats corresponents a cursos impartits per l'Escola Balear d'Administració Pública Escola Balear d'Administració Pública

  Tràmit : Sol·licitud del certificat Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria per a la inscripció en la Base de dades del professorat. Formació General Escola Balear d'Administració Pública

  Tràmit : Inscripció a la base de dades Des del 08/05/2017 Fins al 05/06/2017. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de beques a l'alumnat amb discapacitat que durant l'any 2017 assisteixi o hagi assistit als cursos de formació teoricopràctica del pla de formació FIOP de l'EBAP Escola Balear d'Administració Pública

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 02/05/2017 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de procediment per formar part de les borses de personal funcionari interí de policia local Escola Balear d'Administració Pública

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 02/06/2017 Fins al 13/06/2017. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses Des del 19/06/2017 Obert Tràmit : PUblicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses i de la llista provisional de composició de la borsa Obert Tràmit : Publicació de les llistes definitives de composició de les borses Obert Tràmit : Es convoca a les persones incloses en les llistes definitives de composició de les borses de personal funcionari interí de policia local que es trobin en situació de disponibilitat Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria per a l'any 2017 de les proves per acreditar i certificar l'aptitud física dels membres dels cossos de la policia local adequades a l'exercici de la funció policial Prefectura d'Estudis II (formació seguretat i emergències)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 06/10/2017 Fins al 24/10/2017. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, escala humanística i de ciències socials, especialitat formació, a l'illa de Mallorca Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 31/07/2017 Fins al 09/08/2017. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses Des del 18/10/2017 Fins al 24/10/2017. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos ajudant facultatiu a Menorca, escala d'infraestructures, de l'Adm especial de la CAIB Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 31/07/2017 Fins al 21/08/2017. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses Des del 18/10/2017 Fins al 31/10/2017. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala d'arquitectura tècnica per a l'illa de Mallorca Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 12/06/2017 Fins al 30/06/2017. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses Des del 07/08/2017 Fins al 21/08/2017. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses Des del 31/10/2017 Fins al 31/10/2017. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al cos de gestió de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 29/10/2017 Fins al 17/11/2017. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 29/10/2017 Fins al 17/11/2017. Tancat