Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments

Heu cercat a la unitat administrativa Govern de les Illes Balears, Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, Direcció General de Dependència al tipus/als tipus Subvencions, ajuts, beques i premis.

14 Procediments disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Subvencions, ajuts, beques i premis Programa d’Estades Temporals per a persones en una situació de dependència derivada d’una discapacitat física a la residència i centre de dia Son Güells. Servei de Centres i Programes

  Tràmit : Sol·licitud Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions del sistema. Servei d'Atenció a la Dependència I

  Tràmit : Presentació de la sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions del sistema Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria del concert social dels serveis de desenvolupament infantil i atenció primerenca a l'illa de Mallorca Direcció General de Dependència

  Tràmit : Sol·licitud de concert social 2016-2019 Des del 17/07/2016 Fins al 03/08/2016. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria del primer concert social del servei ocupacional per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental greu Direcció General de Dependència

  Tràmit : Sol·licitud pel concert social del servei ocupacional per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental greu Des del 21/08/2016 Fins al 07/09/2016. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen projectes en matèria de serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal (llegir la normativa associada) Direcció General de Dependència

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 25/09/2016 Fins al 10/10/2016. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses ordinàries de funcionament de les federacions, les confederacions i les unions d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit suprainsular Direcció General de Dependència

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 21/11/2016 Fins al 05/12/2016. Tancat

 • Procediment no disponible S'estableix la regulació del procediment de convocatòria del concert social del servei d'acompanyament per a persones amb discapacitat física i necessitat de suport extens, i es dicta a l'empara del Decret 18/2015, de 10 d'abril, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials. Se subjecten a aquest procediment els concerts del servei d'acompanyament per a persones amb discapacitat física i necessitat de suport extens per a l'any 2017.

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria per l'ampliació del primer concert social del servei residencial per a persones grans en situació de dependència Direcció General de Dependència

  Tràmit : Sol·licitud Des del 14/06/2017 Fins al 28/06/2017. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions per finançar les despeses de les entitats privades que desenvolupen projectes de serveis d'ajustament personal i social per a persones amb discapacitat intel·lectual, en centres especials d'ocupació. Servei d'Atenció a la Discapacitat

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 08/10/2017 Fins al 23/10/2017. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport (LISMI) 2018 Servei de Prestacions Socials

  Tràmit : Sol·licitud Des del 01/01/2018 Obert