Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat a la unitat administrativa Govern de les Illes Balears, Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació Públic objetiu: Persones Públic objetiu: Empreses Públic objetiu: Administracions.

157 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Altres Notificacions electròniques tramitades per l'Agència Tributària de les Illes Balears Agència Tributària Illes Balears (ATIB)

  Tràmit : Adhesió sistema de notificacions electròniques Des del 13/12/2021 Obert Tràmit : Revocació de l'adhesió al sistema de notificacions electròniques Des del 13/12/2021 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per cobrir les comissions d'obertura i d'estudi, els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i de liquiditat (convocatòria 2022) Servei de Política Financera i Assegurances

  Tràmit : Sol·licitud d'ajuts Des del 04/03/2022 Fins al 15/06/2023. Tancat Tràmit : Justificació dels ajuts per cobrar el subsidi d'interessos Des del 21/04/2023 Obert Tràmit : Sol·licitud pagament anualitat ajut cost aval Des del 01/03/2023 Fins al 30/11/2025. Obert Tràmit : Presentació d'al·legacions en tràmit d'audiència Des del 19/04/2023 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria de subvencions per a la substitució d'equipament SAT-TDT en format SD a equipament SAT-TDT en format HD Direcció General d'Estratègia Digital i Simplificació Administrativa

  Tràmit : Sol.licitud Des del 23/02/2024 Fins al 23/05/2024. Tancat

 • Ordenació administrativa Inscripció en el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores de les Illes Balears Direcció General d'Innovació i Transformació Digital

  Tràmit : Sol·licitud única Des del 25/06/2021 Obert Tràmit : Aportacio documentació Des del 01/01/2023 Obert

 • Reclamacions, Denúncies i Queixes Recurs d'alçada L'organ competent per materia

  Tràmit : Interposició del recurs d'alçada Des del 25/10/2019 Obert Tràmit : Al·legacions al tràmit d'audiència Des del 02/11/2022 Obert

 • Reclamacions, Denúncies i Queixes Recurs extraordinari de revisió L'organ competent per materia

  Tràmit : Presentació de l'escrit d'interposició del recurs Des del 29/10/2019 Obert Tràmit : Al·legacions al tràmit d'audiència . Des del 02/11/2022 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Cessió de contracte públic L'organ competent per materia

  Tràmit : Sol·licitud de cessió de contracte públic Des del 07/07/2020 Obert Tràmit : Presentació d'al·legacions Des del 02/11/2022 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Selecció d'entitat col·laboradora per tramitar ajuts als emprenedors i empreses amb activitat a Illes Balears per cobrir comissions d'obertura i estudi, interessos i cost de l'aval de SGR en 2023 Servei de Política Financera i Assegurances

  Tràmit : Sol·licitud Des del 08/02/2023 Fins al 21/02/2023. Tancat Tràmit : Presentació de documentació requerida per l'Administració Des del 22/02/2023 Obert Tràmit : Presentació de factura de la compensació econòmica de la col·laboració Des del 30/06/2023 Obert

 • Altres Reclamació de devolució d'ingressos indeguts L'organ competent per materia

  Tràmit : Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts Des del 05/11/2019 Obert Tràmit : Presentació de documentació Des del 16/08/2022 Obert Tràmit : Presentació d'al·legacions Des del 09/09/2022 Obert

 • Altres Devolució de les garanties i dels dipòsits L'organ competent per materia

  Tràmit : Sol·licitud de devolució de les garanties i dels dipòsits Des del 06/07/2018 Obert Tràmit : Presentació de documentació Des del 09/09/2022 Obert Tràmit : Presentació d'al·legacions Des del 09/09/2022 Obert