Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

13 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Servei Administratiu Programa d'Educació Viària de les Illes Balears Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears (ISPIB)

 • Acreditacions, Homologacions i Titulacions Certificació accions formatives del Servei de Salut de les Illes Balears (IbSalut) Direcció d'Assistència Sanitària

  Tràmit : Certificació accions formatives del Servei de Salut de les Illes Balears Des del 07/08/2018 Obert

 • Servei Administratiu Descàrrega de model de garantia definitiva en forma d'assegurança de caució. Contractació pública. Tràmit no presencial Servei de Dipositaria

 • Servei Administratiu Espai IDI - COVID 19 Plataforma de col·laboració empresarial Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

 • Servei Administratiu Descàrrega de model de garantia definitiva contractació pública. Aval bancari. Mètode: no presencial. Servei de Dipositaria

 • Servei Administratiu Descàrrega de models de certificat de pòlissa d'assegurança per garanties de generació d'energia - (connexió a xarxa de distribució) Servei de Dipositaria

 • Servei Administratiu Descàrrega de models de certificat de pòlissa d'assegurança per garanties de generació d'energia - (connexió a xarxa de transport) Servei de Dipositaria

 • Servei Administratiu Descàrrega de models d'aval bancari per generació d'energia - (connexió a xarxa de distribució) Servei de Dipositaria

 • Servei Administratiu Descàrrega de models d'aval bancari per generació d'energia - (connexió a xarxa de transport) Servei de Dipositaria

 • Servei Administratiu Procediment per garanties en documents físics durant l'estat d'alerta sanitària Servei de Dipositaria