Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions per al foment d'actuacions combinades d'energies renovables i eficiència energètica en edificis i llars vulnerables

Convocatòria pública de subvencions, mitjançant el procediment de despesa anticipada, per al foment d'actuacions combinades d'energies renovables i eficiència energètica en edificis i llars vulnerables dins les actuacions previstes en el Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU)

Codi SIA

2965135

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris:

a) Les persones físiques que tinguin la seva residència habitual a les Illes Balears i tinguin la propietat o possessió d'una llar o habitatge vulnerable d'acord amb les definicions establertes en l'apartat sisè d'aquesta convocatòria.

b) Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques, les fundacions del sector públic i els consorcis dins l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears que facin les actuacions en una llar, edifici o habitatge vulnerable d'acord amb les definicions establertes en l'apartat sisè d'aquesta convocatòria.

c) Els consells insulars, els ajuntaments i les entitats locals menors de la comunitat autònoma de les Illes Balears dins l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears que facin les actuacions en una llar, edifici o habitatge vulnerable d'acord amb les definicions establertes en l'apartat sisè d'aquesta convocatòria.

d) Les entitats sense ànim de lucre dins l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears que facin les actuacions en una llar, edifici o habitatge vulnerable d'acord amb les definicions establertes en l'apartat sisè d'aquesta convocatòria.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Tràmits

X

Sol·licitud de la subvenció

Requisits

Els que s'estableixin en la convocatòria.

Documentació a presentar

La documentació a presentar és la que s'estableix en l'apartat vuitè de la convocatòria

Termini màxim

30 de juny de 2023

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament d'Energia i Canvi Climàtic

Tel.: 971179544

(lfernandez@energia.caib.es)

X

Presentació documentació complementària

Requisits

Els que estableix la convocatòria

Documentació a presentar

L'establerta en la convocatòria o la que sigui requerida

Termini màxim

6 mesos

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament d'Energia i Canvi Climàtic

Tel.: 971179544

(lfernandez@energia.caib.es)

X

Justificació de la subvenció

Requisits

Els que establix la convocatòria

Documentació a presentar

L'establerta en l'apartat catorzè de la convocatòria

Termini màxim

Divuit mesos comptadors des de la data de la notificació de la resolució de concessió

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament d'Energia i Canvi Climàtic

Tel.: 971179544

(lfernandez@energia.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar