Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat "ARRU" a la unitat administrativa Govern de les Illes Balears Públic objetiu: Persones.

6 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 29/10/2017 Fins al 17/11/2017. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses Des del 27/12/2017 Fins al 10/01/2018. Tancat Tràmit : Publicació de correcció d'errades de les llistes provisionals Des del 19/01/2018 Fins al 01/02/2018. Tancat Tràmit : Comunicat sessió oral del primer exercici Des del 12/03/2018 Fins al 16/03/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la llista provisional de persones que han superat el primer exercici i anunci de les dates del segon exercici Des del 20/03/2018 Fins al 22/03/2018. Tancat Tràmit : Llista definitiva d'aprovats del primer exercici i distribució del segon exercici Des del 26/03/2018 Fins al 26/03/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la llista provisional d'aprovats segon exercici cos advocacia i convocatòria del tercer exercici Des del 29/05/2018 Fins al 31/05/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la constitució de la borsa de personal funcionari interí del cos d'advocacia Des del 18/06/2018 Fins al 18/07/2018. Tancat Tràmit : Publicació constitució borsa personal funcionari interí Des del 18/06/2018 Fins al 18/07/2018. Tancat Tràmit : Llista provisional d'aprovats tercer exercici cos advocacia i convocatòria quart exercici Des del 02/07/2018 Fins al 05/07/2018. Tancat Tràmit : Llista definitiva d'aprovats del tercer exercici Des del 10/07/2018 Fins al 10/07/2018. Tancat Tràmit : Llista provisional d'aprovats del quart exercici Des del 20/07/2018 Fins al 24/07/2018. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes definitives d'aprovats del quart exercici del torn lliure i relació provisional de persones aspirants que han superat les proves selectives del cos d'advocacia Des del 26/07/2018 Fins al 30/07/2018. Tancat Tràmit : Relació de persones aspirants que han superat l'oposició del cos d'advocacia, pel torn lliure, i termini de presentació de mèrits Des del 01/08/2018 Fins al 10/08/2018. Tancat Tràmit : Relació definitiva de persones aspirants que han superat l'oposició, amb l'ordre final de prelació, del cos d'advocacia, pel torn lliure Des del 01/08/2018 Fins al 01/08/2018. Tancat Tràmit : Publicació del nomenament de les persones aspirants que han superat les proves selectives com a funcionaris de carrera Des del 01/10/2018 Fins al 01/11/2018. Tancat Tràmit : Constitució la borsa de la borsa de treball ordinària de personal funcionari interí del cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Des del 01/10/2018 Fins al 01/11/2018. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al cos superior de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 29/10/2017 Fins al 17/11/2017. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses Des del 27/12/2017 Fins al 10/01/2018. Tancat Tràmit : Publicació de correcció d'errades de les llistes provisionals Des del 19/01/2018 Fins al 01/02/2018. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes provisionals de persones que han superat el primer exercici, anunci de la data del segon exercici, i publicació del qüestionari i respostes del primer exercici Des del 20/03/2018 Fins al 22/03/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la data i els torns de la revisió del primer exercici Des del 04/04/2018 Fins al 04/04/2018. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes definitives de persones que han superat el primer exercici Des del 11/04/2018 Fins al 11/04/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la constitució d'una borsa de personal funcionari interí del cos superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca Des del 04/05/2018 Obert Tràmit : Publicació de les llistes definitives de persones que han superat el segon exercici Des del 20/06/2018 Fins al 20/07/2018. Tancat Tràmit : Llista provisional d'aprovats del tercer exercici Des del 04/07/2018 Fins al 09/07/2018. Tancat Tràmit : Llistes definitives d'aprovats del tercer exercici -2n exercici PI vertical- (casos pràctics) Des del 13/07/2018 Fins al 13/07/2018. Tancat Tràmit : Relació provisional de persones aspirants que han superat les proves selectives Des del 16/07/2018 Fins al 18/07/2018. Tancat Tràmit : Relació provisional de persones aprovades de l'oposició de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, inclosa la reserva persones amb discapacitat Des del 27/09/2018 Fins al 01/10/2018. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al cos de gestió de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 29/10/2017 Fins al 17/11/2017. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses Des del 27/12/2017 Fins al 10/01/2018. Tancat Tràmit : Publicació de correcció d'errades de les llistes provisionals Des del 19/01/2018 Fins al 01/02/2018. Tancat Tràmit : Correcció d'errades de les llistes provisionals de les persones aspirants admeses i excloses Des del 09/02/2018 Fins al 22/02/2018. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes provisionals de persones que han superat el primer exercici, anunci de la data del segon exercici, i publicació del qüestionari i respostes del primer exercici Des del 27/03/2018 Fins al 03/04/2018. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes definitives de persones que han superat el primer exercici Des del 12/04/2018 Fins al 12/04/2018. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses Des del 09/03/2018 Fins al 09/04/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la constitució d'una borsa de personal funcionari interí del cos de gestió Des del 23/05/2018 Fins al 23/06/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la llista provisional d'aprovats de l' exercici de desenvolupament de temes i convocatòria de l'exercici següent Des del 07/06/2018 Fins al 11/06/2018. Tancat Tràmit : Llista definitiva de persones que han superat l'exercici de desenvolupament de temes Des del 20/06/2018 Fins al 20/06/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la llista provisional d'aprovats del tercer exercici del torn lliure i 2n exercici PI vertical Des del 26/07/2018 Fins al 30/07/2018. Tancat Tràmit : Llistes definitives del tercer exercici del torn lliure i del segon de promoció interna vertical de les proves selectives del cos de gestió i llista provisional d'aprovats de l'oposició Des del 18/09/2018 Fins al 20/09/2018. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al cos administratiu de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 29/10/2017 Fins al 17/11/2017. Tancat Tràmit : Publicació de la correcció de la errada detectada en la quantia de drets d'examen Des del 13/11/2017 Fins al 13/11/2017. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses Des del 27/12/2017 Fins al 10/01/2018. Tancat Tràmit : Publicació de correcció d'errades de les llistes provisionals Des del 19/01/2018 Fins al 01/02/2018. Tancat Tràmit : Correcció d'errades de les llistes provisionals de les persones aspirants admeses i excloses Des del 09/02/2018 Fins al 22/02/2018. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses, i convocatòria del següent exercici Des del 21/03/2018 Fins al 21/04/2018. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes provisionals de persones que han superat el primer exercici, anunci de la data del segon exercici, i publicació del qüestionari i respostes del primer exercici Des del 10/04/2018 Fins al 12/04/2018. Tancat Tràmit : Informació llista provisional de persones que han superat el 1r exercici del cos administratiu, promoció interna vertical, per a les illes de Menorca i d'Eivissa Des del 25/04/2018 Fins al 25/04/2018. Tancat Tràmit : Llista definitiva d'aprovats del primer exercici, pel torn lliure i promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, i informe del Tribunal sobre la resolució de les al·legacions Des del 04/05/2018 Fins al 04/05/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la constitució d'una borsa de personal funcionari interí del cos administratiu Des del 25/05/2018 Fins al 25/06/2018. Tancat Tràmit : Llista provisional d'aprovats del segon exercici del torn lliure, inclosa la reserva de persones amb discapacitat Des del 27/06/2018 Fins al 29/06/2018. Tancat Tràmit : Llista definitiva d'aprovats del segon exercici Des del 10/07/2018 Fins al 10/07/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la llista provisional d'aprovats del segon exercici del cos administratiu, pel torn de promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat Des del 26/07/2018 Fins al 30/07/2018. Tancat Tràmit : Distribució de les persones aspirants per a la revisió del segon exercici del cos administratiu pel torn de promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitats Des del 01/08/2018 Fins al 03/08/2018. Tancat Tràmit : Llista provisional d'aprovats del tercer exercici, pel torn lliure, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat Des del 11/09/2018 Fins al 13/09/2018. Tancat Tràmit : Llistes definitives del tercer exercici del torn lliure i del segon de promoció interna vertical de les proves selectives del cos administratiu i llista provisional d'aprovats de l'oposició Des del 20/09/2018 Fins al 24/09/2018. Tancat Tràmit : Relació definitiva de persones aspirants que han aprovat la fase d'oposició de les proves selectives del cos administratiu pel torn promoció interna i termini de presentació de mèrits Des del 26/09/2018 Fins al 05/10/2018. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 29/10/2017 Fins al 17/11/2017. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses Des del 27/12/2017 Fins al 10/01/2018. Tancat Tràmit : Publicació de correcció d'errades de les llistes provisionals Des del 19/01/2018 Fins al 01/02/2018. Tancat Tràmit : Correcció d'errades de les llistes provisionals de les persones aspirants admeses i excloses Des del 09/02/2018 Fins al 22/02/2018. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, i publicació dels llocs i de la data del primer exercici Des del 06/04/2018 Fins al 06/05/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la llista provisional d'aprovats del primer exercici, publicació del qüestionari i convocatòria del següent exercici. Des del 24/04/2018 Fins al 26/04/2018. Tancat Tràmit : Revisió del primer exercici Des del 09/05/2018 Fins al 09/05/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la llista definitiva de persones aspirants que han superat el primer exercici, i informe del Tribunal sobre la resolució de les al·legacions. Des del 15/05/2018 Obert Tràmit : Publicació de la llista provisional d'aprovats del segon exercici del cos auxiliar i llista provisional de persones aspirants que han superat la fase d'oposició Des del 30/05/2018 Fins al 01/06/2018. Tancat Tràmit : Constitució borsa d'interins Des del 08/06/2018 Fins al 08/07/2018. Tancat Tràmit : Publicació de l'Acord del Tribunal Qualificador en relació a la prova d'informàtica Des del 26/06/2018 Fins al 26/07/2018. Tancat Tràmit : Realització del segon exercici de la prova d'informàtica Des del 29/06/2018 Fins al 30/06/2018. Tancat Tràmit : Ampliació del termini interposició de recurs Des del 05/07/2018 Fins al 06/08/2018. Tancat Tràmit : Modificació del calendari de desenvolupament dels exercicis Des del 03/08/2018 Fins al 03/09/2018. Tancat Tràmit : ACORD DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR PEL QUAL ES FIXA LA DATA DEL SEGON EXERCICI Des del 09/10/2018 Fins al 05/11/2018. Tancat Tràmit : COMUNICAT DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR SOBRE LA PROVA D'INFORMÀTICA Des del 05/11/2018 Fins al 05/11/2018. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives al cos subaltern de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 29/10/2017 Fins al 17/11/2017. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses Des del 27/12/2017 Fins al 10/01/2018. Tancat Tràmit : Publicació de correcció d'errades de les llistes provisionals Des del 19/01/2018 Fins al 01/02/2018. Tancat Tràmit : Correcció d'errades de les llistes provisionals de les persones aspirants admeses i excloses Des del 09/02/2018 Fins al 22/02/2018. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses i convocatòria del primer exercici Des del 18/04/2018 Fins al 18/05/2018. Tancat Tràmit : Publicació llista provisional de persones aspirants que han superat el 1r exercici del cos subaltern i publicació del qüestionari. Convocatòria del 2n exercici torn lliure i promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb Des del 08/05/2018 Fins al 10/05/2018. Tancat Tràmit : Correcció d'errades llistes definitives Des del 14/05/2018 Fins al 14/06/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la llista definitiva de persones aspirants que han superat el primer exercici del cos subaltern, pel torn lliure i promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat Des del 24/05/2018 Obert Tràmit : Llista provisional de persones aspirantes que han superat el segon exercici Des del 07/09/2018 Fins al 11/09/2018. Tancat Tràmit : Llistes definitives del segon exercici del torn lliure i del torn de promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, de les proves selectives del cos subaltern i llista provisional d'aprovats de l'op Des del 04/10/2018 Fins al 08/10/2018. Tancat