Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

97 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, escala humanística i de ciències socials, especialitat formació, a l'illa de Mallorca Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 31/07/2017 Fins al 09/08/2017. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses Des del 18/10/2017 Fins al 24/10/2017. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari de l'Agència Tributària de les Illes Balears 2017 Agència Tributària Illes Balears (ATIB)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 11/09/2017 Fins al 05/10/2017. Tancat Tràmit : Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses del procediment Des del 26/10/2017 Fins al 09/11/2017. Tancat Tràmit : Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses. Des del 27/11/2017 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de procediment concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos ajudant facultatiu, de vigilant de reserva marina, a l'illa de Mallorca Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 09/10/2017 Fins al 19/10/2017. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses Des del 21/11/2017 Fins al 27/11/2017. Tancat Tràmit : Publicació correcció errors de la llista definitiva de persones admeses i excloses Des del 22/06/2018 Fins al 22/07/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la llista provisional de mèrits i relació de defectes formals Des del 22/06/2018 Fins al 28/06/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la llista definitiva de valoració de mèrits Des del 12/07/2018 Fins al 12/07/2018. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria per a l'any 2017 de les proves per acreditar i certificar l'aptitud física dels membres dels cossos de la policia local adequades a l'exercici de la funció policial Prefectura d'Estudis IV (formació seguretat i emergències)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 06/10/2017 Fins al 24/10/2017. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extr. per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica, a Mallorca Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 13/10/2017 Fins al 24/10/2017. Tancat Tràmit : Presentació d'esmenes a les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses Des del 14/02/2018 Fins al 20/02/2018. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses Des del 23/03/2018 Fins al 23/03/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la llista provisional de mèrits i relació de defectes formals Des del 22/06/2018 Fins al 28/06/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la llista definitiva de valoració de mèrits Des del 11/07/2018 Fins al 11/07/2018. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Realització d'estades formatives en empreses per al professorat de formació professional Servei de Normalització Lingüística i Formació

  Tràmit : Estades formatives en empreses per al professorat de formació professional Des del 06/11/2017 Fins al 31/12/2018. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extr. per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica naval, a Menorca Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 10/11/2017 Obert Tràmit : Presentació d'esmenes a les llistes provisionals de persones admeses i excloses Des del 26/02/2018 Fins al 12/03/2018. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió Des del 03/05/2018 Obert Tràmit : Publicació de la llista provisional de mèrits Des del 04/06/2018 Fins al 15/06/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la llista definitiva de mèrits Des del 22/06/2018 Fins al 23/07/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la composició de la borsa extraordinària Des del 12/07/2018 Fins al 12/07/2018. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de concurs per constituir una borsa extr. per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places del CFS, titulació de capità/ana de la marina mercant o llicenciatura en nàutica i transport marítim a Mallorca Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 24/11/2017 Fins al 18/12/2017. Tancat Tràmit : Presentació d'esmenes a les llistes provisionals de persones admeses i excloses Des del 26/02/2018 Fins al 12/03/2018. Tancat Tràmit : Publicació de les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió Des del 30/04/2018 Fins al 30/04/2018. Tancat Tràmit : Lista provisional de mèrits i relació de persones aspirants que han acreditat mèrits amb defectes formals Des del 21/06/2018 Fins al 04/07/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la llista definitiva de mèrits Des del 17/07/2018 Fins al 17/08/2018. Tancat Tràmit : Publicació de la constitució de la borsa Des del 03/08/2018 Fins al 03/09/2018. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure al cos facultatiu tècnic de l'Administració de la CAIB, escala d'arquitectura tècnica Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 13/12/2017 Fins al 12/01/2018. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure a Mallorca, al CFS de l'Administració de la CAIB, escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball Servei de Selecció i Provisió

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 13/12/2017 Fins al 12/01/2018. Tancat