Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

37 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Servei Administratiu Emissió del Carnet Jove no financer Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)

 • Servei Administratiu Queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.(QSSI) Servei d'Atenció i Informació a la Ciutadania

 • Acreditacions, Homologacions i Titulacions Proves de llengua catalana de maig de 2019 Direcció General de Política Lingüística

  Tràmit : Tràmit d'inscripció Des del 13/03/2019 Fins al 26/03/2019. Tancat

 • Acreditacions, Homologacions i Titulacions Proves de llengua catalana de gener de 2019 Direcció General de Política Lingüística

  Tràmit : Tràmit d'inscripció Des del 06/11/2018 Fins al 19/11/2018. Tancat

 • Acreditacions, Homologacions i Titulacions Proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a l'any 2019 Servei dels Ensenyaments de Règim Especial

  Tràmit : Sol·licitud d'inscripció a les proves lliures de certificació de nivell Des del 19/02/2019 Fins al 11/03/2019. Tancat

 • Acreditacions, Homologacions i Titulacions Piscines: Homologació de la formació del personal socorrista i de manteniment de piscines dels establiments d'allotjaments turístics i les d'ús col·lectiu en general. Servei de Salut Ambiental

  Tràmit : Sol·licitud Des del 08/05/2018 Obert

 • Acreditacions, Homologacions i Titulacions Expedició del Certificat per a conductors de països no comunitaris. Departament de Transports

  Tràmit : Sol·licitud Des del 04/02/2010 Obert

 • Acreditacions, Homologacions i Titulacions Targeta d'identitat de busseig professional Servei d'Ordenació Pesquera

  Tràmit : SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ I DE CONVALIDACIÓ Obert Tràmit : SOL·LICITUD D'EXPEDICIÓ Obert

 • Acreditacions, Homologacions i Titulacions Sol·licitud d'expedició, renovació i duplicat de la llibreta d'activitats subaquàtiques Servei d'Ordenació Pesquera

  Tràmit : SOL·LICITUD Obert

 • Acreditacions, Homologacions i Titulacions Sol·licitud per a l'obtenció de la qualificació de professionalitat pesquera Servei d'Ordenació Pesquera

  Tràmit : Sol·licitud Obert