Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Preinscripció telemàtica al curs d' Operador Restringit del SMSSM

Preinscriure-s telemàticament al curs d' Operador Restringit del SMSSM a Mallorca que es durà a terme del 17 al 25 de maig de 2021 en horari de 1530h a 2200h.

Objectius: Formar els alumnes per exercir funcions relacionades amb el servei de radiocomunicacions en vaixells acollits al SMSSM, en zona marítima A1, així com dotar de coneixements per superar l'examen d'acord amb el que prescriu la legislació vigent.

Requisits:

a) Ser treballador del mar.

b) Posseir el títol professional de Patró Local de Pesca, Patró Costaner Polivalent o qualsevol altre títol professional de rang superior del sector marítim-pesquer.

c) Posseir certificat de Formació Bàsica en Seguretat Marítima.

Modalitat: 40 hores presencials.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs d'Operador Restringit del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (GMDSS).

Període d'inscripció: Data límit de la inscripció el 25 d'abril de 2021

NOTA IMPORTANT: S'hauran d'acreditar documentalment els certificats, els títols de Patró o els dies d'embarcament que es detallin a la sol·licitud, fent-se necessari aportar-los via telemàtica adjuntant-los al tràmit de la preinscripció tots en un sol document pdf o JPEG. També es poden enviar al mail: titulacions@dgpesca.caib.es o entregar-los presencialmene a la Direcció General abans del dia 25/04/2021

En cas contrari no tindran validesa a efectes de criteri de selecció.

Codi SIA

2250809

Persones destinatàries

Treballadors del mar encarregats de la guàrdia de navegació de vaixells civils acollits al Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima a la zona A1 (Àrea de cobertura d'almenys una estació costanera en VHF, en la qual estigui disponible una guàrdia continua per alertes en LLSD-DSC. Aquesta ve a ser fins a unes 30 milles des de la costa.

Termini per a resoldre i notificar

No procedeix

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Una vegada finalitzat el termini de preinscripció es publicarà una llista amb les persones seleccionades en la pàgina web: http://formacionp.caib.es i s'enviarà un e-mail a les mateixes amb les instruccions del curs.

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ordenació Pesquera

Tràmits

X

Preinscripció telemàtica al curs d' Operador Restringit del SMSSM

Requisits

a) Ser treballador del mar.

b) Posseir el títol professional de Patró Local de Pesca, Patró Costaner Polivalent o qualsevol altre títol professional de rang superior del sector marítim-pesquer.

c) Posseir certificat de Formació Bàsica en Seguretat Marítima.

Documentació a presentar

S'hauran d'acreditar documentalment els certificats, els títols de Patró o els dies d'embarcament que es detallin a la sol·licitud, fent-se necessari aportar-los via telemàtica adjuntant-los al tràmit de la preinscripció tots en un sol document pdf o JPEG. També es poden enviar al mail: jjsintes@dgpesca.caib.es o entregar-los presencialmene a la Direcció General abans del dia 26/09/2019.

En cas contrari no tindran validesa a efectes de criteri de selecció.

Termini màxim

--

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ordenació Pesquera

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació Pesquera

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176100 - Fax: 971176847

Observacions

El Servei d'Ordenació Pesquera de la Direcció General de Pesca i Medi Marí es reserva el dret de cancel·lar o posposar el curs fins una setmana abans del seu començament, cas en què es notificarà per correu electrònic a totes les persones inscrites. Es recomana que no s'abonen vols ni allotjament abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs. El Servei d'Ordenació Pesquera no assumirà costos de cap tipus.

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Pesca i Medi Marí
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional