Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Inscripció telemàtica examen lliure del mòdul de COMUNS de Patró Local de Pesca

Realitzar la inscripció telemàtica a l'examen lliure del mòdul de COMUNS de Patró Local de Pesca per formar-se en els coneixements necessaris per poder exercir les funcions de capità, patró o cap de màquines en vaixells de pesca de fins a 12 metres d'eslora entre perpendiculars i 100 kW de potència, fins a 12 milles des de la línia de base, o alternativament exercir com a cap de màquines en vaixells de pesca de fins a 180 kW de potència.

Codi SIA

2248175

Persones destinatàries

- Qualsevol persona que exerceixi funcions professionals marítimes en embarcacions de pesca i vulgui tenir el comandament i el govern de la seva embarcació fins a 12 milles de la costa, o alternativament exercir de cap de màquines, amb les restriccions tipificades en l'article 9, apartat 2, del Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer.

- Aspirants a patró local de pesca que els falti algun mòdul dels tres que consta el curs.

- Qualsevol persona que posseeixi el títol de mariner pescador i vulgui obtenir el de patró local de pesca.

- Qualsevol persona que vulgui començar una nova activitat professional en el sector pesquer i necessiti les atribucions del títol de patró local de pesca.

- Qualsevol persona que vulgui realitzar els exàmens

Termini per a resoldre i notificar

No procedeix

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

- Per que es dugui a terme l'examen a una determinada illa hi haurà d'haver un mínim de 5 interessats en fer-ho.

- Hi ha que fer una inscripció per cada mòdul que es vulgui obtenir (Pont, Comuns i Màquines)

- Els manuals es poden consultar al següent enllaç: Manuals Patró Local de Pesca.

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ordenació Pesquera

Tràmits

X

Inscripció telemàtica examen lliure del mòdul de COMUNS de Patró Local de Pesca

Requisits

- Parlar i escriure en castellà

- Tenir mes de 16 anys

Documentació a presentar

Termini màxim

- Segons convocatoria

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ordenació Pesquera

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació Pesquera

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176100 - Fax: 971176847

(titulacions@dgpesca.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar