Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Inscripció telemàtica al curs de Mariner Pescador (en línia)

Realitzar de forma telemàtica la inscripció al curs de Mariner Pescador (en línia) que es durà a terme del 30/10/2023 al 17/11/2023 i que s'examinarà del 20 al 24 de novembre.

- Les dates definitives dels exàmens seran comunicades per via telemàtica als inscrits i seran publicades a la pàgina web de Formació Nauticopesquera de la CAIB (http://formacionp.caib.es) quant es finalitzi el procés d'inscripcions. L'examen es durà a terme a Mallorca, Menorca i Eivissa, sempre que la Direcció General de Pesca i Medi Marí constati que hi ha més de cinc persones interessades a fer-los. En cas contrari, els exàmens es faran a Mallorca.

- Objectius: formar en els coneixements necessaris per poder exercir com a mariner, tant en la màquina com en la coberta, d'un vaixell de pesca.

Codi SIA

2249249

Persones destinatàries

- Qualsevol persona que vulgui exercir com a mariner en vaixells de pesca.

- Qualsevol persona que vulgui manejar amb finalitats comercials embarcacions de menys de 10 metros d'eslora, dedicades a la pesca o auxiliar d'aqüicultura, que operen exclusivament dins de les aigües interiors dels ports i tenguin una potència adequada a l'embarcació, i sempre que no transportin passatgers.

Termini per a resoldre i notificar

No procedeix

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

- Per que es dugui a terme l'examen a una determinada illa hi haurà d'haver un mínim de 5 interessats en fer-ho.

- Assegureu-vos de proporcionar l'adreça electrònica correcte ja que TOTES LES COMUNICACIONS es faran via correu electrònic.

- La clau d'accés a la plataforma en línia es remetrà als interessats la setmana següent a la finalització de la inscripció al correu electrònic que es subministri a la sol·licitud de matriculació. Amb la sol·licitud de matriculació s'haurà de pagar una taxa, la qual cosa donarà dret a presentar-se a l'examen en la data assenyalada i a tenir accés a la plataforma en línia.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Pesca

Tràmits

X

Inscripció telemàtica al curs de Mariner Pescador (en línia)

Requisits

- Parlar i escriure el castellà

- Ser major de 16 anys

Documentació a presentar

Termini màxim

15 de octubre de 2023

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Pesca

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació Pesquera

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176100 - Fax: 971176847

(titulacions@dgpesca.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Pesca

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar