Torna

Transparència EBAP

Contractació

Data actualització: 27/02/2020

 

Contractació

Trobareu tota la informació necessària sobre contractació de l'EBAP en el seu perfil del contractant, de la Plataforma de Contractació del Sector Públic, clicant aquí Pàgina Web.

Després, podeu anar a “LICITACIONES” i veureu les contractacions de l'EBAP.

Per accedir a la informació sobre l'activitat contractual de l'EBAP des de juny de 2008 fins el 23 de juliol de 2017 heu d’anar a la Plataforma de Contractació de la CAIB, al seu perfil del contractant Pàgina Web.

Dades estadístiques de l'activitat contractual

Aquí Pàgina Web trobareu les dades estadístiques corresponents a l'activitat contractual dels òrgans de contractació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, del seu sector públic instrumental i de diverses institucions o òrgans independents.

[A l'any que l'interessi, cercau aquest ens a l'apartat «Dades per ens del sector públic» i trobareu les dades estadístiquesde la seva activitat contractual].