Torna

Transparència EBAP

Comptes anuals

Data actualització: 27/02/2020

 

Comptes anuals de l' EBAP

Els comptes anuals de l'EBAP estan publicats a l’apartat corresponent del compte general de cada any. A la pàgina web Pàgina Web de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears podeu consultar l’últim compte general aprovat, així com els comptes aprovats d’anys anteriors (abaix, en els accessos directes)