Torna

Seguretat alimentària

 

El Servei

El Servei de Seguretat Alimentària té entre els seus objectius la vigilància i el control sanitari d'establiments, aliments i productes alimentaris per procurar un alt nivell de protecció de la salut de la ciutadania en relació als aliments que consumeix. Per a això es duen a terme diferents actuacions sanitàries en els establiments que es dediquen a la fabricació, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, importació i venda d'aliments i begudes destinats al consum humà.

Aquestes abasten, entre altres, la realització d'inspeccions i auditories d'innocuïtat de la producció i comercialització d'aliments i aigües destinats a consum humà, preses de mostres, la gestió d'alertes alimentàries, el control del benestar animal i la higiene en els escorxadors, i la gestió dels registres i les autoritzacions sanitàries.

 

DIRECTE A

 

INFORMACIONS DESTACADES

 

ENLLAÇOS RELACIONATS
TWITTER DE SALUT PÚBLICA