Torna

Seguretat alimentària i nutrició

El Servei

El Servei de Seguretat Alimentària té entre els seus objectius la vigilància i el control sanitari d'establiments, aliments i productes alimentaris per procurar un alt nivell de protecció de la salut de la ciutadania en relació als aliments que consumeix. Per a això es duen a terme diferents actuacions sanitàries en els establiments que es dediquen a la fabricació, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, importació i venda d'aliments i begudes destinats al consum humà.

Aquestes abasten, entre altres, la realització d'inspeccions i auditories d'innocuïtat de la producció i comercialització d'aliments i aigües destinats a consum humà, preses de mostres, la gestió d'alertes alimentàries, el control del benestar animal i la higiene en els escorxadors, i la gestió dels registres i les autoritzacions sanitàries.

 

NOVETATS DESTACADES

 


Veure infografia


Advertencia para personas alérgicas al cacahuete: Presencia de cacahuete en caramelos procedentes de China

Advertencia para personas alérgicas a la almendra: Presencia de alérgeno (almendra) no declarado en el etiquetado de barquillos procedentes de España


Veure recomanacions i vídeo divulgatiu


 

DIRECTE A
       
ENLLAÇOS RELACIONATS
TUITS DE SALUT PÚBLICA