Torna

Sanitat vegetal

Registre de transaccions de fitosanitaris d'ús professional


Està destinat a:

 

  • productors i distribuïdors de productes fitosanitaris d'ús professional, perquè enregistrin totes les operacions de lliurament a un tercer, a títol onerós o gratuït amb aquests productes fitosanitaris d'ús professional.
  • entitats i usuaris professionals, les activitats dels quals comprenguin la prestació de serveis de tractaments fitosanitaris, perquè enregistrin les operacions realitzades, tant d'adquisició com d'aplicació.

Podeu trobar un model d'exemple, que es pot personalitzar, a l'enllaç següent:

 

Documentació addicional

 

És possible dur-lo en suport informatitzat o sobre paper.