Torna

Sanitat vegetal

Introducció i ajudes per ADV (2022)

Les associacions de defensa vegetal venien regulades per l'Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca de 7 de març de 1990, i s'ha adaptat recentment mitjançant Decret 52/2013, de 29 de novembre, pel qual es regulen les agrupacions de defensa vegetal en l'àmbit de les Illes Balears i es crea el Registre Oficial d'Agrupacions de Defensa Vegetal de les Illes Balears.

Aquest decret persegueix els fins següents:

a) Determinar les finalitats de les ADV.
b) Disposar els requisits mínims necessaris per constituir una ADV i el procediment administratiu per a constituir-la i donar-la de baixa.
c) Establir les obligacions de les ADV.
d) Crear el Registre de les ADV de les Illes Balears.


Per a l’any 2022, el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) ha convocat ajudes per a les Agrupacions de Defensa Vegetal per a l’assessorament agrari amb finalitats de defensa vegetal.

Taula CAT.PNG

Decret 52_2013_CAT.pdf Decret 52_2013-BOIB 166

Resolució FOGAIBA-BOIB 11.pdfResolució FOGAIBA-BOIB 11.pdf