Torna

Sanitat vegetal


Associacions de defensa vegetal:

 

Les associacions de defensa vegetal venien regulades per l'Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca de 7 de març de 1990, i s'ha adaptat recentment mitjançant Decret 52/2013, de 29 de novembre, pel qual es regulen les agrupacions de defensa vegetal en l'àmbit de les Illes Balears i es crea el Registre Oficial d'Agrupacions de Defensa Vegetal de les Illes Balears

Aquest decret persegueix els següents fins:
a) Determinar les finalitats de les ADV .
b) Disposar els requisits mínims necessaris per constituir una ADV i el procediment administratiu per a constituir-la i donar-la de baixa.
c ) Establir les obligacions de les ADV .
d) Crear el Registre de les ADV de les Illes Balears.


Per a l'any 2016, el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) ha convocat ajudes per a les Agrupacions de Defensa Vegetal i les ATRIA, per al foment de l'associacionisme agrari amb finalitats de defensa vegetal.

 

taula1 adv.jpg

Decret 52_2013_CAT.pdf Decret 52_2013-BOIB 166

Resol_CAT.pdf Resolució FOGAIBA-BOIB 187