Torna

Procés unificat PL 2018

3_sol-licituds.png

IMPORTANT

 • Aquest procés està adreçat a persones que estiguin en possessió del diploma d’aptitud del curs de formació bàsica de la categoria de policia local expedit per l’EBAP o l’òrgan competent de l’àmbit de les Illes Balears i en plena validesa.
 • El termini de presentació de sol·licituds és fins al 12 de març.
 • Heu de presentar una sol·licitud per cada ajuntament al que vulgueu optar.
 • No serà necessari aportar fotocòpia del DNI llevat dels casos en què NO es doni el consentiment perquè l'Administració el comprovi.

 

punt_2.png Quan la podeu presentar?

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 12 de març.

punt_2.png Com la podeu presentar?

Podeu presentar-la de dues maneres:

a) Avançament telemàtic:

Sol·licitud que s’ha de registrar presencialment. No serà vàlida fins que no s’hagi registrat.
Podeu iniciar una sol·licitud telemàtica accedint directament des d'aquests enllaços:

Documentació que heu d'adjuntar:

 • Només heu d'aportar fotocòpia del DNI si NO heu donat el consentiment perquè l'Administració el comprovi.
 • Resguard del pagament de la taxa.
 • Si escau, el certificat conduent a l’exempció de la prova d’aptitud psicològica i de personalitat en les condicions que estableix l’annex 3, referent al tercer exercici de les proves d’oposició.

b) Presencial o manual:

Sol·licitud que s’ha d’emplenar i després registrar.
Podeu descarregar el model de sol·licitud des d'aquí: PDF 
Documentació que heu d'adjuntar:

 • Només heu d'aportar fotocòpia del DNI si NO heu donat el consentiment perquè l'Administració el comprovi.
 • Resguard del pagament de la taxa.
 • Si escau, el certificat conduent a l’exempció de la prova d’aptitud psicològica i de personalitat en les condicions que estableix l’annex 3, referent al tercer exercici de les proves d’oposició.

punt_2.png On la podeu presentar?

Podeu presentar la sol·licitud i la resta de documentació requerida en el Registre de l’EBAP, en els diferents punts d’atenció al públic, o en alguna altra de les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (incloses oficines de correus).

Podeu consultar la relació de les oficines de registre de la CAIB aquí Pàgina Web.

En cas que la sol·licitud es presenti en algun registre distint al Registre de l’EBAP, és convenient que avanceu la sol·licitud registrada al núm. de fax 971 17 63 19.

Per saber més sobre cada tipus de presentació, podeu llegir el document adjunt: PDF

punt_2.png Quines són les taxes que s'han de pagar?

La taxa dels drets d'examen per a aquesta convocatòria és de 13,99 euros per cada sol·licitud que presenteu.

3_punt.png Com podeu fer el pagament?

Si heu optat per fer el tràmit d'avançament telemàtic, el sistema us donarà l'opció de fer el pagament en línia.

Si heu optat per la presentació manual, podeu fer el pagament de la taxa de dues maneres:

 • Fer el pagament des del lloc web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) i imprimir el document model 046, per veure les passes que heu de seguir, clicau aquí PDF
 • Recollir l’imprès a les dependències de l’EBAP. Les entitats col·laboradores en què es pot fer el pagament són Banca March, Caixabank “La Caixa” i BMN Banc Mare Nostrum.

punt_2.png Quins requisits heu de complir?

Podeu consultar aquesta informació aquí.

 

0_torna.png